2006-09-23 10:23:28

4. celonárodný týždeň misijnej formácie a spirituality v Assisi


Taliansko (25. augusta, RV) – V Assisi sa dnes začal 4. celonárodný týždeň misijnej formácie a spirituality. Podujatie, ktoré potrvá do 30. augusta, organizuje Úrad pre misijnú spoluprácu medzi cirkvami pri Konferencii biskupov Talianska. Ako sa uvádza v tlačovej správe usporiadateľov, cieľom stretnutia je „podporiť obnovu farností v súlade s Kristovým misijným štýlom“ a jeho účastníci sa zamýšľajú nad témou ako „byť vo svete tými, ktorí rozprávajú o nádeji“.

Čo znamená hovoriť dnešnému svetu o nádeji? Vatikánsky rozhlas sa opýtal riaditeľa menovaného úradu talianskej biskupskej konferencie, Mons. Giuseppeho Andreozziho:
„Znamená to predovšetkým uvedomiť si potrebu nádeje, uvedomiť si, že v dnešnom svete je táto potreba. Nie je málo tých, ktorí hľadajú dôvody, prečo žiť, ktorí hľadajú vhodnú príležitosť na lepší, dôstojnejší, spravodlivejší život. Nuž, a my si myslíme, že posolstvo evanjelia a stretnutie s Ježišom je tým najväčším darom nádeje, ktorý môžeme týmto hľadajúcim dať. A osobitným spôsobom chceme uznať, že práve misionári sú tí, ktorí rozprávajú o tejto nádeji, a to svojím životom, pretože opúšťajú svoje domovy, svoje rodiny, svoje krajiny, aby slúžili ľudstvu, aby prispievali k zlepšovaniu životných podmienok komunít, ktoré sa stávajú miestami bratstva a spoločenstva.“

 
V tomto zmysle je podľa Mons. Andreozziho veľmi dôležitá aj misijná formácia: „Ak formácia pastoračných pracovníkov nebude takpovediac ´extrovertná´, a práve ohlasovanie evanjelia si to vyžaduje, očividne zostane iba uspokojovaním vnútornej potreby spoločenstva a to neprispeje k jej plnému uskutočňovaniu.“

- mv -


All the contents on this site are copyrighted ©.