2006-09-22 18:37:41

Paleistas Kinijos vyskupas


Žinių agentūra „AsiaNews“ praneša, jog Kinijos valdžia prieš keletą dienų paleido vyskupą Wu Qinjing, kuris rugsėjo 11 dieną buvo pagrobtas iš namų grupės civilių rūbais apsirengusių policininkų. Vyskupas buvo paguldytas į ligoninę dėl smegenų sukrėtimo, kuris, kaip manoma, „viešnagės“ policijoje pasekmė.

Vyskupas buvo verčiamas pripažinti ir pasirašyti pareiškimą, jog 2005 metų spalį įvykęs jo įšventinimas į vyskupus buvo nelegalus, jog nenešios vyskupo mitros ir kitų vyskupiškų ženklų.

Primename, kad Kinijoje katalikai yra suskaldyti į dvi dalis: egzistuoja oficialioji katalikų Bažnyčia, pripažįstama Kinijos vyriausybės, bet tuo pačiu ir provyriausybiška. Taipogi egzistuoja pogrindinė Bažnyčia, persekiojama Kinijos valdžios, tačiau pripažįstama Šventojo Sosto. Paskutiniaisiais metais Šventasis Sostas dėjo daug diplomatinių pastangų ir ieškojo išeities kaip panaikinti šį dualizmą, tokiu būdu išsprendžiant ir dėl jo kylančias problemas. Iš pastarųjų ypač opus vyskupų skyrimo klausimas, mat oficialioji Kinijos katalikų Bažnyčia įšventino kai kuriuos vyskupus be Šventojo Sosto ir popiežiaus pritarimo, ignoruodama visoje katalikų Bažnyčioje galiojančią tvarką. Kita vertus, Kinijos valdžia atsisako pripažinti pagal tą tvarką įšventintus, bet oficialiai Bažnyčiai nepriklausančius vyskupus ir kunigus.

Ir šis vyskupo Wu suėmimas su tuo yra susijęs. Jis buvo įšventintas kunigu oficialiojoje Bažnyčioje, tačiau vyskupu tapo be Kinijos valdžios leidimo, jo kandidatūrai pritarus Šventajam Sostui. Kinijos valdžios pareigūnai perspėjo jį vengti vyskupo pareigų, o policija ne kartą, neva dokumentų patikrinimo tikslu, jį apieškojo ir sulaikė, ypač ruošiantis švęsti ir vesti religines iškilmes. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.