2006-09-22 16:01:48

Audiencie u Benedikta XVI. - 22. september


Vatikán (22. septembra, RV) – Pápež Benedikt XVI. dnes predpoludním prijal na audiencii kardinála Julia Terrazasa Sandovala, arcibiskupa Santa Cruz de la Sierra v Bolívii; generálneho sekretára biskupskej synody Mons. Nikolu Eteroviča; pomocného biskupa Salzburgu Mons. Andreasa Launa a profesora Carla Andersona, najvyššieho rytiera Kolumbových rytierov. V Sále Švajčiarov sa Svätý Otec stretol s účastníkmi plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre laikov, ktoré prebieha v týchto dňoch v Ríme. Ocenil, že si ako tému stretnutia vybrali “znovuobjavovanie farnosti a jej obnovu”.

Vo svojom príhovore zdôraznil, že teologicko-pastoračný a praktický aspekt nemožno oddeľovať, ak chceme vstúpiť do tajomstva spoločenstva. Farnosť je pozvaná k tomu, aby bola znamením tohto spoločenstva a čoraz lepšie ho uskutočňovala: „Farnosť môže znovu prežívať túto skúsenosť a rásť v úzkom bratskom spolunažívaní, ak sa neustále modlí a neprestáva počúvať Božie slovo, no najmä ak sa s vierou zúčastňuje na slávení Eucharistie, ktorému predsedá kňaz. Ako vo svojej poslednej encyklike „Cirkev žije z Eucharistie“ napísal milovaný Ján Pavol II.: ‚Farnosť je spoločenstvo pokrstených, ktorí vyjadrujú a potvrdzujú svoju identitu najmä prostredníctvom slávenia sviatosti Eucharistie‛ (n. 32). Žiaduca obnova farnosti nemôže teda vychádzať iba z príležitostných pastoračných iniciatív, hoci užitočných, a už vôbec nie z programov vymyslených od stola. Inšpirovaná apoštolským modelom, ako je opísaný v Skutkoch apoštolov, nachádza farnosť samu seba v stretnutí s Kristom, osobitne v Eucharistii. Živená eucharistickým chlebom rastie v katolíckom spoločenstve, kráča vpred v úplnej vernosti Magistériu a je vždy pripravená prijať a rozlíšiť rozličné charizmy, ktoré Pán vzbudzuje v Božom ľude. Z ustavičnej jednoty s Kristom čerpá farnosť odvahu bez váhania sa vkladať do služby bratom, osobitne chudobným, pre ktorých je práve ona prvým útočiskom.“

- te, dj -
All the contents on this site are copyrighted ©.