2006-09-21 17:18:49

Svätá stolica vyzýva k solidarite s chudobnými


USA (21. septembra, RV/Zenit) – Svätá stolica apelovala tento týždeň na pôde OSN v New Yorku na veľkodušnejšie prejavovanie solidarity s najmenej rozvinutými krajinami, trpiacimi pod bičom chudoby. Ako v rámci hodnotenia polčasu pri plnení programu na pomoc týmto krajinám v rokoch 2001 až 2010 povedal stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN arcibiskup Celestino Migliore, „kým pred dvadsiatimi rokmi bola svetová verejnosť dojatá osudmi tých, ktorí riskovali svoje životy, keď preliezali hranice diktátorských režimov, dnes milióny ľudí riskujú životy, aby sa zachránili pred diktatúrou chudoby. Hranice ich nezastavia.“

Arcibiskup žiadal efektívne postupy, aby sa obyvatelia najchudobnejších krajín mohli slobodne rozhodnúť ostať doma; aby mohli aj doma získať zamestnanie a zabezpečiť dôstojné životné podmienky svojim rodinám: „Zamerať pokrok na osobu znamená zvážiť také programy, akčné plány a investície, ktoré robia ľudí zodpovednými za vlastný rozvoj.“ Hlavný nástroj na to vidí zástupca Svätej stolice v odstránení trhovej diskriminácie rozličnými kvótami a daňovými mechanizmami. Pokrok možno dosiahnuť postupne, prostredníctvom sprístupnenia trhov, exportom technológií a vedeckých výdobytkov.

-te-

All the contents on this site are copyrighted ©.