2006-09-21 16:06:18

Plenárne zasadanie Pápežskej rady pre laikov


Vatikán (21. septembra, RV) – Pápežská rada pre laikov otvorila na svojom plenárnom zasadnutí tému obnovy farského života. Jej členovia hovoria v týchto dňoch o znovuobjavovaní farnosti a nových formách farského spolunažívania po Druhom vatikánskom koncile. Za okrúhlym stolom si odovzdávajú praktické poznatky o úlohách laikov a kňazov, o laických hnutiach a nových komunitách, o pastoračných projektoch a ďalších iniciatívach.

Pre Vatikánsky rozhlas poskytol informácie predseda Pápežskej rady, Mons. Stanislav Rylko: „V súčasnosti sa o farnosti hovorí a píše veľa, ale často iba na úrovni kritiky. My sme sa rozhodli hovoriť o nej pozitívne, preto predstavíme konkrétne projekty obnovy farnosti, ktoré už existujú vo svete a sú funkčné. V súčasnosti existujú mnohé zaujímavé iniciatívy, len sa o nich nehovorí. Teda určite pôjde o veľmi zaujímavú výmenu názorov.“

– te, lm -
All the contents on this site are copyrighted ©.