2006-09-19 17:09:33

IX. plenárne zasdanie Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou


Srbsko (19. septembra 2006, RV) - Od 18. do 25. septembra prebieha v Belehrade IX. plenárne zasadanie „Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou“. Stretnutím v Belehrade komisia obnovila svoju činnosť. Posledné stretnutie sa konalo v Baltimore v USA v júly 2000. Oficiálny teologický dialóg medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou, ktorý bol prerušený 5 rokov, bol obnovený v polovici decembra minulého roku. Od 13. do 15. decembra zasadal v Ríme zmiešaný prípravný výbor, ktorý pripravil práve spomínané stretnutie, ktoré prebieha v Belehrade.

Zmiešaná medzinárodná komisia, na ktorej čele stoja kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a metropolita Pergamu, Ioannis, doteraz vypracovala štyri oficiálne dokumenty: „Tajomstvo Cirkvi a Eucharistie vo svetle tajomstva Najsvätejšej Trojice“ v Mníchove roku 1982, „Viera, sviatosti a jednota Cirkvi“, v Bari roku 1987, „Posvätný rád vo sviatostnej štruktúre Cirkvi, osobitne význam apoštolskej postupnosti pre posvätenie a jednotu Božieho ľudu“, vo Valamo vo Fínsku roku 1988 a „Uniatizmus, spôsob jednoty v minulosti a súčasné hľadanie jednoty“ v Balamande v Libanone roku 1993.

– lm –
All the contents on this site are copyrighted ©.