2006-09-16 13:22:35

Benedikt XVI.: Človek nie je predmet, ktorým môžeme disponovať


Castel Gandolfo/Vatikán (16. septembra, RV) – Na osobitnej audiencii Svätý Otec dnes prijal aj účastníkov medzinárodného kongresu o terapeutickom využití kmeňových buniek, ktorý v Ríme zorganizovala Pápežská akadémia pre život v spolupráci s Medzinárodnou federáciou združení katolíckych lekárov. Vo svojom príhovore pápež Benedikt XVI. vyslovil podporu alternatívam, ktoré namiesto embryí skúmajú využitie dospelých kmeňových buniek.
 
„Chcel by som povzbudiť predovšetkým tie vedecké štruktúry, ktoré nachádzajú inšpiráciu a organizáciu v Katolíckej cirkvi, aby venovali zvýšenú pozornosť tomuto typu výskumu.“

Svätý Otec pripomenul, že nové vedecké poznatky o využití kmeňových buniek z dospelého tela namiesto uchyľovania sa k potláčaniu novopočatých ľudských bytostí potvrdzujú správnosť neprestajného volania Cirkvi po plnej úcte voči ľudskej osobe už od počatia. Lebo dosahovanie ľudského dobra nehodnotíme iba podľa cieľa, ale aj podľa prostriedkov na jeho dosiahnutie: dobrý účel nikdy nemôže ospravedlniť očividne nedovolené prostriedky.
 
„Dovoľte mi pripomenúť – v súvislosti s častými nespravodlivými obvineniami Cirkvi z necitlivosti – neprestajnú podporu, ktorú počas svojej dvojtisícročnej histórie Cirkev venovala výskumu zameranému na liečenie chorôb a na ľudské dobro. Ak kládla odpor – a kladie ho aj dnes –, je to voči tým formám výskumu, ktoré predpokladajú programové ničenie už existujúcich ľudských bytostí, hoci aj ešte nenarodených. V takých prípadoch sa výskum, odhliadnuc od výsledkov a terapeutickej užitočnosti, nevkladá do skutočnej služby ľudstvu.“
 
Benedikt XVI. pripomenul, že takú vedu odsúdila v minulosti a odsúdi aj v budúcnosti sama história – nielen preto, lebo jej chýba Božie svetlo, ale aj preto, lebo jej chýba ľudskosť.

 
„Chcel by som zopakovať, čo som písal už dávnejšie: Tu narážame na kameň, ktorý nemôžeme obísť – nikto nemôže disponovať ľudským životom. Možnosti nášho konania a skúmania musia mať nespochybniteľnú hranicu. Človek nie je predmet, ktorým môžeme disponovať, ale každý jednotlivec predstavuje Božiu prítomnosť vo svete (J. Ratzinger, Boh je vo svete, s. 119). Keď ide o priame potláčanie ľudskej bytosti, nie sú možné kompromisy ani výhovorky; nemožno si myslieť, že spoločnosť môže úspešne bojovať s kriminalitou, keď tá istá spoločnosť legalizuje zločiny voči vznikajúcemu životu.“
 
-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.