2006-09-15 19:46:54

Sympózium o ochrane života z hľadiska kresťanského sociálneho učenia


Vatikán (15. septembra, RV) - Ochrana života, poslanie kresťanského sociálneho učenia“ je názov sympózia, ktoré sa dnes začalo v Paláci sv. Kalixta vo Vatikáne. Zorganizovala ho Medzinárodná asociácia pre kresťanské sociálne učenie spolu s Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj. Dvojdňové sympózium otvorili svojimi príhovormi prezident uvedenej asociácie, profesor Manfred Spieker, docent sociálnej etiky z Univerzity v nemeckom Osnabrücku, a predseda menovanej pápežskej rady, kardinál Renato Martino.


Účastníci sympózia – predstavitelia rôznych kresťanských cirkví, vedci, univerzitní docenti a odborníci z rôznych krajín - sa zaoberajú problematikou potratov a eutanázie z hľadiska kresťanského sociálneho učenia. S pribúdajúcim počtom krajín, v ktorých sa legalizujú potraty a eutanázia, sa čoraz viac oslabuje zákaz súkromného použitia násilia a zabíjania nevinných životov, zatiaľ čo ochrana života by mala byť prvou podmienkou legitimity demokratického štátu. Potrat a eutanázia tak predstavujú kľúčový problém politickej etiky a výzvu pre kresťanské sociálne učenie, ktorého jednou zo základných úloh je ochrana života.


– mv –
All the contents on this site are copyrighted ©.