2006-09-14 14:36:51

Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Bavorska, 6. - posledný deň


Mníchov (14. septembra, RV) - Dnes, na sviatok Povýšenia Svätého Kríža pápež Benedikt XVI. ukončil apoštolskú cestu do rodného Bavorska. Svoj program začal ráno o pol ôsmej súkromnou svätou omšou v kňazskom seminári v Regensburgu. Po jej skončení a rozlúčke s predstaviteľmi seminára odcestoval helikoptérou do Freisingu. Z cirkevného hľadiska je dôležité spomenúť, že sa s týmto mestom spája pôsobenie svätého Korbiniána, aj svätého Bonifáca. Freising, ktorý má v súčasnosti okolo 45 000 obyvateľov získal od cisára Otta III. mestské práva už v roku 996. V roku 1818 sa diecéza Freising spojila s Mníchovom a bola vytvorená nová arcidiecéza Mníchov-Freising. Mníchov sa stal sídlom arcidiecézy, zatiaľ čo vo Freisingu sa sústredili jej bežné administratívne úrady.

 Krátko pred 11. hodinou Svätý Otec pricestoval na námestie pred freisinským Dómom, ktorý bol postavený v roku 1205 a je zasvätený Panne Márii a svätému Korbiniánovi. V krypte sú uložené pozostatky tohto svätca. Joseph Ratzinger v Dóme 29. júna 1951 prijal kňazskú vysviacku a v diecéznom seminári vyučoval teológiu. Freisinský Dóm bol 25. januára 1983 povýšený na konkatedrálu. V jej priestoroch sa Svätý otec pred 11. hodinou stretol s kňazmi a stálymi diakonmi. Po úvodnom pozdrave nasledovalo privítanie zo strany arcibiskupa Mníchova-Freisingu, kardinála Friedricha Wettera a po ňom príhovor Benedikta XVI. Kňazov a diakonov v ňom označil za živé a vybrané kamene Cirkvi a vyjadril potešenie nad tým, že Boh neponechal v priebehu storočí Bavorsko bez „robotníkov na jeho žatve.
 

 Po slávnostnom požehnaní sa Benedikt XVI. so sprievodom odobral na medzinárodné letisko v Mníchove, kde sa krátko po 12. hodine začala oficiálna rozlúčka pred odletom do Ríma. Po ďakovnom prejave ministerského predsedu Bavorska Edmunda Stoibera nasledoval príhovor Svätého Otca, v ktorom vyjadril dojatie a úprimné poďakovanie za prijatie, ktorého sa mu v rodnej krajine dostalo. Svoje slová adresoval cirkevným, vládnym a regionálnym činiteľom, rovnako ako všetkým veriacim, ktorí sa podieľali na tom, aby jeho návšteva prebehla úspešne. Vyjadril spokojnosť a potešenie nad tým, že mohol navštíviť miesta, ktoré mali zásadný vplyv na jeho doterajšiu životnú púť a uistil všetkých svojich krajanov, že na nich bude zvlášť myslieť vo svojich modlitbách.
 
Popoludní Benedikt XVI. odletel z Mníchova na rímske letisko Ciampino, kde pristál o 14:30, odkiaľ sa potom autom presunul so svojho letného sídla v Castel Gandolfo. 
- dj -
 All the contents on this site are copyrighted ©.