2006-09-12 19:19:36

Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Bavorska - 4. deň


Regensburg (12. septembra, RV) - Štvrtý deň apoštolskej cesty Benedikta XVI. v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko dnes pokračoval návštevou Regensburgu, kam Svätý Otec priletel včera večer helikoptérou z rodnej obce Marktl am Inn. Dnes po 9. hodine ráno sa presunul na priestranstvo Islinger Feld, kde sa o 10. hodine začala svätá omša. Na jej začiatku zaznela pieseň s názvom „Kto verí, nikdy nie je sám“, zložená na počesť hlavnej témy apoštolskej cesty Benedikta XVI. Týmto mottom otvoril Svätý Otec aj svoju homíliu. Mottom, ktoré – ako sa vyjadril – je základnou témou dnešných dní. Jeho symboliku našiel aj v tom, akým spôsobom sa veriaci zhromaždili na tejto svätej omši a ako vzájomne si pomáhajúc pripravili všetko do najmenšieho detailu, aby ju spoločne s nástupcom svätého Petra mohli dôstojne sláviť. Podľa Benedikta XVI. je to znakom skutočnej ľudskosti tých, ktorí zakúsili lásku Ježiša Krista.
 Po skončení svätej omše sa Svätý Otec odobral do Seminára Sv. Wolfganga z Regensburgu. V podvečer nasledovala návšteva Univerzity v Regensburgu, kde pápeža privítal tamojší rektor prof. Alf Zimmer. Univerzita bola otvorená v roku 1965 a v súčasnosti na jej 12 fakultách študuje asi 25 tisíc poslucháčov. Joseph Ratzinger tu pôsobil ako prorektor a riadny profesor dogmatiky a jej dejín na Fakulte katolíckej teológie v rokoch 1969-1971. O 17. hodine vo Veľkej aule nasledovalo stretnutie Benedikta XVI. so zástupcami vedeckej obce Bavorska. Program začal úvodným slovom rektora a hneď po ňom sa slova ujal Svätý Otec so svojím príhovorom. V jeho úvode vyjadril dojatie, že opäť stojí za katedrou univerzity a ešte raz smie vystúpiť s prednáškou. Priznal, že jeho myšlienky sa vracajú ku každoročnému akademickému dňu, keď sa aj on spolu s ostatnými profesormi predstavoval študentom celej univerzity a zažívali tak skutočnú pospolitosť a pocit, že napriek rôznym špecializáciám pracujú v celku jedného rozumu. Okrem iného Svätý Otec spomenul dialóg, ktorý koncom 14. storočia viedol byzantský cisár Manuel II. Palaelogos s učeným Peržanom, dialóg o kresťanstve a islame a pravde oboch náboženstiev. 
Po skončení príhovoru Svätý Otec obdržal dar v podobe knihy „Biblické ilustrácie podľa regensburskej tradície“ a odobral sa do Katedrály sv. Petra v Regensburgu. Tu sa o 18:30 začali ekumenické večerné modlitby, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia rôznych Cirkví a komunít, pôsobiacich v Bavorsku, predstavitelia evanjelickej a pravoslávnej Cirkvi, aj členovia Ekumenickej komisie pri Konferencii biskupov Nemecka. Benedikt XVI. vo svojom príhovore poukázal na slová z Evanjelia podľa Jána: „Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ (Jn 4,15). Skonštatoval, že v tomto čase medzináboženských stretnutí sme pokúšaní zmierňovať toto základné vyznanie. Tým však nerobíme dobrú službu stretnutiu alebo dialógu. Je dôležité, aby sme doň neprinášali zlomky, ale celý obraz Boha. V tomto spoločnom vyznaní a v tejto spoločnej úlohe – uviedol Svätý Otec - neexistuje medzi kresťanskými náboženstvami rozdiel.

Zajtra, 13. septembra, má pred sebou predposledný deň apoštolskej cesty vo svojom rodnom Bavorsku.
  - dj -
All the contents on this site are copyrighted ©.