2006-09-11 18:24:44

Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Bavorska: 3. deň


Altötting (11. septembra, RV) - Už tretím dňom pokračovala návšteva Svätého Otca v jeho rodnej vlasti. Dnes pápeža privítalo významné mariánske pútnické mesto Altötting a jeho rodisko Marktl am Inn.
 
Ráno o 8. hodine sa Benedikt XVI. po rozlúčke v arcibiskupskom paláci v Mníchove autom presunul do areálu Bavorských kasární, odkiaľ vrtuľníkom odletel do Altöttingu. Do tohto hornobavorského mestečka, vzdialeného asi 100 km severovýchodne od Mníchova, priletel krátko po deviatej hodine. Na miestnej pristávacej ploche pre helikoptéry ho privítal biskup diecézy Passau Wilhelm Schraml spolu s bavorským ministerským predsedom Edmundom Stoiberom a starostom Altöttingu Herbertom Hofauerom. Nasledoval presun na neďaleké námestie Kapellplatz, ktorým pápež za zvuku fanfár prešiel popri veriacich do tamojšej Kaplnky milostí, kde krátko zotrval v modlitbe pred sochou altöttingskej Čiernej Madony. Po nej sa odobral do blízkej sakristie, aby sa pripravil na slávenie svätej omše, zatiaľ čo milostivá socha bola v procesii prenesená na oltár, postavený pri príležitosti pápežovej návštevy na menovanom námestí.
 
Altötting s trinástimi tisícmi obyvateľov patrí do diecézy Passau. Považuje sa za „náboženské srdce Bavorska“ a zároveň za najznámejšie pútnické miesto Nemecka, ktoré navštívi až milión pútnikov ročne. Viac ako 500-ročná tradícia pútí na toto miesto je spojená so spomínanou milostivou sochou Čiernej Madony. Asi 65 cm vysoká soška Madony s dieťaťom Ježišom na rukách je vyrezaná z lipového dreva a jej černasté zafarbenie sa pripisuje účinku dymu z horiacich sviec. Hoci dielo pochádza ešte z obdobia ranej gotiky, v súčasnosti sa vyznačuje bohato zdobeným barokovým odevom Madony i Ježiška, oboch s korunkami na hlave. Socha je umiestnená na oltári v tzv. Gnadenkapelle, čiže Kaplnke milostí. Tá stojí uprostred námestia, ktorého nemecký názov Kapellplatz , teda Námestie kaplnky, je odvodený práve od tejto malej svätyne.

O pôvode altöttingskej Čiernej Madony neexistujú jednoznačné údaje, podľa odborníkov mohla byť zhotovená v Burgundska alebo v oblasti Horného Porýnia. Do Altöttingu sa dostala okolo roku 1330. V roku 1489 sa mesto stalo známym vďaka dvom zjaveniam Panny Márie a odvtedy patrí k najvyhľadávanejším cieľom pútnikov. Zaujímavosťou je, že v Kaplnke milostí sú umiestnené aj strieborné urny, uchovávajúce srdcia všetkých bavorských kráľov a iných popredných predstaviteľov dynastie Wittelsbachovcov, ktorá vládla v Bavorsku nepretržite niekoľko storočí.
Pápež Benedikt XVI. má k mestu Altötting i k tamojšej Čiernej Madone už od detstva osobitný vzťah. Vo svojej knihe s názvom „Z môjho života“ v tejto súvislosti napísal: „Mám to šťastie, že som sa narodil neďaleko Altöttingu. Spoločné púte s mojimi rodičmi a súrodencami na toto miesto milostí patria k najkrajším spomienkam na moje detstvo. ....“ A napokon dodajme, že Svätý Otec sa iba prednedávnom stal čestným občanom Altöttingu. Listinu, ktorá to potvrdzuje, spolu so symbolickým kľúčom od mesta, mu 7. júna tohto roka vo Vatikáne odovzdala delegácia tohto mesta na čele s jeho starostom Herbertom Hofauerom.

Hlavným bodom programu návštevy Benedikta XVI. v Altöttingu bola svätá omša na námestí pred Kaplnkou milostí. Začala sa o 10:30 sprievodom z neďalekej sakristie. Podľa oficiálnych informácií diecézy Passau prišlo na túto eucharistickú slávnosť asi 60-tisíc ľudí, čo je takmer dvojnásobok kapacity námestia Kapellplatz. Veriaci, ktorí sa naň nedostali, mohli sledovať priamy prenos zo slávenia omše na veľkoplošných obrazovkách, inštalovaných na susedných námestiach. Námestie Kapellplatz sa stalo miestom slávenia pápežskej omše už po druhýkrát. Po prvý raz, 18. novembra 1980, tu v rámci svojej apoštolskej cesty do bývalej Spolkovej republiky Nemecko odslúžil svätú omšu pápež Ján Pavol II. Na tejto slávnosti bol prítomný aj vtedajší mníchovský arcibiskup, kardinál Joseph Ratzinger. Dnes, s odstupom dvadsiatich šiestich rokov, už ako pápež Benedikt XVI., slávením liturgie na tomto námestí opäť oživil duchovné dedičstvo a mariánsku úctu svojho predchodcu. Zatiaľ čo Ján Pavol II. pred 26 rokmi prirovnal svoju návštevu v Altöttingu k návšteve Ježišovej Matky Márie u jej príbuznej Alžbety v Zachariášovom dome, Benedikt XVI. vo svojej dnešnej homílii upriamil pozornosť na dialóg medzi Máriou a Ježišom na svadbe v Káne Galilejskej.
 
Po svätej omši nasledovala procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou do novootvorenej Kaplnky ustavičnej Poklony, ktorá sa nachádza priamo na námestí Kapellplatz a patrí k farskému kostolu sv. Filipa a Jakuba. Svätý Otec túto kaplnku slávnostne posvätil a potom niekoľko minút zotrval v tichej adorácii.

Po ukončení slávnosti sa Benedikt XVI. presunul k neďalekému kostolu sv. Magdalény, pri vchode ktorého ho privítal provinciál bavorských kapucínov, páter Josef Mittermaier. Nasledoval obed a popoludňajší oddych v susednom kapucínskom kláštore. Pred odchodom z kláštora sa pápež podpísal do knihy návštev a potom sa v papa-mobile presunul na modlitbu vešpier do Baziliky sv. Anny. Po ceste sa však ešte spolu s biskupom diecézy Passau Wilhelmom Schramlom a pátrom Mittermeierom zastavil v Kostole sv. Konráda na krátku modlitbu. Sv. Konrád Birndorfer, narodený v r. 1818, bol členom kapucínskeho rádu. Po noviciáte v Laufene od roku 1852 až do svojej smrti v roku 1894 žil v kláštore Sv. Anny v Altöttingu, kde celý čas pôsobil ako vrátnik. V roku 1930 ho pápež Pius XI. blahorečil a o štyri roky neskôr svätorečil.

S alltöttingskou Bazilikou sv. Anny, postavenou v priebehu rokov 1910 až 1912, spája pápeža Ratzingera tiež jedna významná spomienka. Ešte ako kardinál tu v roku 1989 slúžil slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 500. výročia mariánskych zjavení v Altöttingu. Dnes sa v tomto chráme s kapacitou 3-tisíc osôb stretol s bavorskými rehoľníkmi a seminaristami a členmi Pápežského diela pre povolania, aby sa spolu s nimi pomodlil modlibu vešpier. Po nej sa na prítomných obrátil s homíliou, v ktorej vychádzal z verša z 9. kapitoly Matúšovho evanjelia: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.  Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Mt 9,37-38).

Príkladom toho, ako prinášať Božiu lásku mužom a ženám dnešnej doby, bol aj spomínaný svätý Konrád, jednoduchý kapucín, ktorému Benedikt XVI. v závere svojej homílie venoval osobitnú spomienku: Zriekol sa veľkého dedičstva, pretože chcel neobmedzene nasledovať Ježiša Krista a byť iba s ním. Ako Pán odporúčal v podobenstve, vybral si najnižšie miesto, miesto skromného laického brata a sluhu. Tak bol schopný dosiahnuť presne to, čo nám svätý Marek hovorí o apoštoloch: “zostať s ním”, “byť posielaný” k ostatným. Zo svojej cely sa vždy mohol pozrieť na chrám a tak vždy “zostať s Kristom”. Z tejto kontemplácie sa naučil bezbrehej dobrote, s ktorou pristupoval k ľuďom, ktorí klopali na jeho dvere v ktorúkoľvek hodinu – niekedy zlomyseľne, aby ho provokovali, inokedy nahlas a netrpezlivo. Im všetkým svojou čírou dobrotou a ľudskosťou a bez veľkých slov odovzdával odkaz cennejší, než samotné slová.
 
Posledným bodom dnešného programu Svätého Otca bola krátka návšteva jeho rodnej obce Marktl am Inn, ktorá je od Altöttingu vzdialená asi 20 km. Okolo devätnástej hodiny Benedikt XVI. zavítal do miestneho farského kostola sv. Osvalda. V tomto malom kostolíku sa nachádza starodávna krstiteľnica, pri ktorej bol v deň svojho narodenia, 16. apríla 1927, pokrstený Jozef Ratzinger. Pred kostolom stojí, ktorú v roku 1980 počas svojej návštevy Nemecka zasadil Ján Pavol II..

Na 19.20 hod. bol naplánový odlet Svätého Otca z jeho rodiska vrtuľníkom do Regensburgu, kde bude zajtra, na sviatok mena Panny Márie, pokračovať program jeho návštevy v Bavorsku.

- mv -All the contents on this site are copyrighted ©.