2006-09-10 15:35:29

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Drahí bratia a sestry,
pred ukončením našej eucharistickej slávnosti poženaním, spojme sa v modlitbe Anjel Pána. V zrkadle čítaní zo svätej omše sme si uvedomili, aké je potrebné – pre život jednotlivcov aj pre vyrovnané a pokojné spolužitie s ostatnými – vidieť Boha ako stredobod všetkého, čo existuje a stredobod našich osobných životov. Hlavným príkladom tohto postoja je Mária, Božia matka. Počas pozemského života bola Ženou, ktorá načúvala, Pannou, ktorej srdce bolo otvorené voči Bohu a voči ostatným. Veriaci to chápali od najskorších storočí kresťanstva a preto sa na ňu vo všetkých ich potrebách a skúškach obracali, prosiac ju o pomoc a jej príhovor u Boha.

Svedkom toho, tu, v našej bavorskej domovine, sú stovky kostolov a sanktuárií, zasvätených Márii. Sú miesta, na ktoré počas roka prichádzajú nespočetné množstvá pútnikov, aby sa zverili jej materinskej láske a starostlivosti. Tu v Mníchove, v srdci mesta, sa dvíha mariánsky stĺp, pred ktorým bolo Bavorsko presne pred 390 rokmi slávnostne zverené do ochrany Božej Matky. A včera, na tomto istom mieste, som takisto vyprosoval požehnanie Patrona Bavariae pre toto mesto a pre túto krajinu.

A ako môžeme nemyslieť špeciálnym spôsobom na sanktuárium v Altottingu, kam pôjdem zajtra na púť? Tam budem mať potešenie zo slávnostej inaugurácie novej adoračnej kaplnky, ktorá je práve na tomto mieste veľavravným znakom Máriinej úlohy: Ona je a zostáva služobnicou Pána, ktorá sa nikdy nestavia do stredu, ale želá si sprevádzať nás k Bohu, učiť nás spôsobu života, v ktorom je Boh uznávaný ako stredobod všetkého, čo jestvuje a stredobod našich osobných životov. Jej teraz adresujme našu modlitbu.

- dj -
All the contents on this site are copyrighted ©.