2006-09-08 19:23:05

Pápež kanadským biskupom: Viera nie je prekážkou dialógu


Castel Gandolfo (8. septembra, RV) – Pápež Benedikt XVI. vo svojom letnom sídle prijal na spoločnej audiencii biskupov kanadského regiónu Ontario pri príležitosti ich úradnej návštevy ad limina apostolorum. Svätý Otec vo svojom príhovore ponúkol hlbokú úvahu nad vzťahom medzi cirkvou a spoločnosťou, medzi vierou a kultúrou. Vychádzal pritom z verša z prvého listu apoštola Jána: „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.” (1Jn 4,16).
Evanjelista Ján bol často nútený napomínať niektoré svoje komunity, oslabené spormi a nezhodami, aby zostali v Kristovej láske a pravde; aby v nej prebývali. To podľa Svätého Otca vyvoláva „pôsobivý obraz bezpečného príbytku. Boh nás miloval prvý, (1 Jn 4:16) a my, priťahovaní k tomuto daru, nachádzame miesto odpočinku, kde môžeme neustále piť ´z toho prvotného, pôvodného prameňa, ktorým je Ježiš Kristus, z ktorého prebodnutého srdca prúdi Božia láska,” pokračoval Benedikt XVI. slovami zo svojej encykliky Deus Caritas est. (č.7). V tejto perspektíve pochopíme, že základnou úlohou evanjelizácie kultúry je „výzva zviditeľniť Boha v ľudskej tvári Ježiša,“ povedal pápež prítomným biskupom, pričom ich povzbudil:

Ak budete pomáhať jednotlivcom poznávať a okusovať Kristovu lásku, prebudíte v nich túžbu prebývať v dome Pánovom a privinúť sa k životu Cirkvi. Toto je naše poslanie, ... ktoré je zárukou, že každá evanjelizačná iniciatíva súčasne posilňuje kresťanskú identitu. V tomto ohľade musíme uznať, že akékoľvek redukovanie jadra Ježišovho posolstva, ktorým je ´Božie královstvo´, na nekonečné debaty o ´hodnotách kráľovstva´ oslabuje kresľanskú identitu i účasť Cirkvi na obnove spoločnosti.“

Prekážky pri šírení Kristovho kráľovstva sa dnes veľmi dramaticky prejavujú v rozkole medzi evanjeliom a kultúrou, ktorá rozhoduje o vylúčení Boha z verejnej sféry. Pápež v tejto súvislosti poukázal na to, že v Kanade sa veľmi znepokojujúcim spôsobom rozvinuli určité hodnoty, ktoré sú oddelené od svojich morálnych koreňov a svojho plného zmyslu, ktorý nachádzame v Kristovi

V mene ´tolerancie´ vaša krajina musela znášať pochabosť novej definície manželstva, a v mene ´slobody voľby´ sú Kanaďania denne svedkami ničenia života nenarodených detí. Ak sa ignoruje Boží plán Stvoriteľa, stráca sa pravda o ľudskej prirodzenosti.“

 
V závere svojho príhovoru Benedikt XVI. povzbudil biskupov kanadského regiónu Ontario, aby pri svojich diskusiách s politickými a občianskymi predstaviteľmi krajiny ukazovali, že kresťanská viera zďaleka nie je prekážkou dialógu, ale skôr „mostom, ktorý spája rozum a kultúru.“

-mv-
All the contents on this site are copyrighted ©.