2006-09-08 19:36:11

Kardinál Wetter: "Návšteva pápeža bude sviatkom viery."


Pred návštevou Svätého Otca v Bavorsku poskytol rozhovor Vatikánskemu rozhlasu kardinál Friedrich Wetter, arcibiskup Mníchova a Freisingu:

Čo očakáva Cirkev v Nemecku od tejto návštevy?

„Táto návšteva by mala byť sviatkom viery. Chceme, aby ľudia pocítili, čím je Cirkev: spoločenstvom s pápežom, ale vo vnútri tohto spoločenstva je spoločenstvo s Kristom. Počas slávenia hlavnej svätej omše v Mníchove chceme vztýčiť kríž z Enghausenu, ktorý bol nedávno zreštaurovaný. Práve pri reštaurovaní sa zistilo, že tento kríž, ktorý pochádza z rokov 890 až 900 je celosvetovo najstarším zobrazením Ukrižovaného v životnej veľkosti. Dosvedčuje to prítomnosť viery v našej krajine; viery, ktorá formovala túto krajinu vyše tisíc rokov. Toto musí byť zjavné. Myslím si, že táto návšteva Svätého otca by mala preveriť silu našej viery a želáme si, aby posilnila vieru všetkých, ktorí prídu sláviť svätú omšu spolu s nami.

Návšteva Svätého Otca poskytuje aj príležitosť konfrontovať sa so slabosťami nemeckej cirkvi…

Pri pohľade na slabosti Cirkvi mi prichádza na myseľ pojem ´sekularizácia Cirkvi´. Nesmieme sa stávať zosvetštenými, lebo to prináša oslabenie a vytráca sa tým z nás to špecifické, čo kresťana robí kresťanom. Toto sa mi javí ako veľká úloha: byť na jednej strane otvorenými voči svetu, a na druhej strane byť znamením, aby bolo evidentné to špecificky kresťanské.”

A čo je pre to potrebné urobiť?

V prvom rade je to ohlasovanie viery, ktoré sa zameriava na podstatu, pretože práve cez ohlasovanie viery sa Cirkev neustále obnovuje. Svätý otec to robí veľmi pekným a účinným spôsobom. Na druhom mieste je to slávenie bohoslužby, pretože tá nie je iba momentom stretnutia pre duchovné povzbudenie, ale má sa stať stretnutím s prítomným Kristom. Myslím, že obnova Cirkvi sa vždy uskutočňuje spolu s obnovou bohoslužby. A obnova bohoslužby neznamená iba obmeny predpisov, ale živé slávenie svätej omše, ako skutočného stretnutia so zmŕtvychvstalým Kristom. Keď veriaci Žid vstúpil do chrámu, ocitol sa sa pred Božím pohľadom. Tomuto sa potrebujeme znova naučiť, že sa nachádzame pred Božím pohľadom."

Pri návšteve Svätého otca budú prítomní významní hostia, niektorí aj zo zahraničia. Mohli by ste stručne povedať, kto príde?

Pozval som, samozrajme, všetkých nemeckých a rakúskych biskupov. Prirodzene, pozvali sme aj biskupov zo zahraničia. Viacerí biskupi majú osobitný vzťah k Mníchovu. Máme napr. vzájomné styky s diecézou, z ktorej pochádzal patrón Freisingu, sv. Korbinián, a ktorá leží na juh od Paríža. Príde tamojší biskup a pozval som aj kardinála Lustigera. Z Poľska som na základe osobných kontaktov pozval kardinálov Macharského a Dziwisza. Už 40 rokov máme vzťahy s Ekvádorom, odkiaľ príde predseda konferencie biskupov. Dúfam, že všetci naši hostia sa tu budú dobre cítiť a budú sa podieľať na veľkej radosti z návštevy Svätého otca.“

- jb -
All the contents on this site are copyrighted ©.