2006-09-08 19:29:04

Benedikt XVI. prijal nového čílskeho veľvyslanca


Castel Gandolfo (8. septembra, RV) – Svätý Otec prijal na osobnej audiencii nového veľvyslanca Čílskej republiky pri Svätej Stolici Pedra Pabla Cabreru Gaeteho, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. 58-ročný Pedro Pabolo Cabrera Gaete je ženatý, je otcom troch detí a má za sebou dlhú a prestížnu diplomatickú kariéru. Ako veľvyslanec Čile už pôsobil vo Veľkej Británii, Rusku a Číne.

Čílska republika sa pripravuje na oslavu svojho 200. výročia s nádejami, ktoré sa rodia z osobitne významného obdobia, keď sa v krajine dosiahol výrazný rozvoj a upevnili sa inštitúcie; obdobia, v ktorom, ako sa zdá, sa darí ovzdušiu pokojného spolužitia,“ zdôraznil Benedikt XVI. vo svojom príhovore k novému čílskemu veľvyslancovi. V prostredí priaznivého ekonomického rozvoja a pokroku v oblastiach ako školstvo alebo zdravotníctvo, Cirkev v Čile plní svoje poslanie ohlasujúc Kristovo Evanjelium, pričom sa osobitne zasadzuje za ochranu ľudskej dôstojnosti , najmä jej neodcudziteľných práv, medzi nimi najmä „práva na život vo všetkých fázach jeho vývoja alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej sa nachádza; a tiež práva vytvoriť rodinu, ktorá je založená na putách lásky a vernosti, upevnených manželstvom medzi mužom a ženou, a ktorú treba chrániť a pomáhať jej plniť jej nenahraditeľné poslanie byť zdrojom spolužitia a základnou bunkou spoločnosti,“ dodal pápež.

V Čile v tomto období prebiehajú živé diskusie na témy, ktoré sa dotýkajú práve rodiny, ako prokreácia, prerušenie tehotenstva či užívanie antikoncepcie u mladistvých. Čílska vláda napr. iba pred niekoľkými dňami schválila prístup ku všetkým druhom antikoncepcie pre adolescentov už od štrnástich rokov, a to zadarmo a aj bez súhlasu rodičov.

- mv -
All the contents on this site are copyrighted ©.