2006-09-07 18:59:55

Ekonomické prenasledovanie Katolíckej cirkvi v Číne


Čína (6. septembra, RV/AsiaNews) - V Číne je Katolícka cirkev ideologicky prenasledovaná štátom. Podľa údajov agentúry Asianews sa však objavuje aj ekonomické prenasledovanie Cirkvi, a to vo forme konfiškácie a predaja cirkevného majetku a jeho zneužívania štátnymi inštitúciami. Pod záštitou komunizmu miestni úradníci profitujú zo spomenutých transakcií a podľa odhadov sa v ich vreckách doposiaľ stratilo v prepočte 13 miliárd eur. Hoci Cirkev dostáva určitý výnos, snaží sa tiež znovu získať kontrolu nad svojím majetkom, aby ho mohla používať na financovanie misie pre chudobných v tejto najľudnatejšej krajine sveta.

Čínska vláda schválila legislatívu, podľa ktorej sa skonfiškované majetky majú vrátiť späť pod patronát Cirkvi, miestni úradníci však zlyhávajú v uplatňovaní tohto zákona a používajú násilie, ak sa niekto pokúsi dosiahnuť spravodlivosť. Známy je prípad šestnástich františkánskych rehoľných sestier, zbitých výtržníkmi pri pokuse brániť školu, ktorá bola ich majetkom.

- dj -

All the contents on this site are copyrighted ©.