2006-09-01 14:31:09

Svetová banka sa pripája k výzve Benedikta XVI. na ochranu životného prostredia


JAR (1. septembra, RV/AsiaNews) - 27. augusta pápež Benedikt XVI. upozornil na environmentálne zmeny a zhoršovanie životného prostredia, ktoré patrí medzi najväčšie hrozby v boji proti chudobe. Znepokojenie nad situáciou vyjadrila aj Svetová banka, ktorej vedúci predstavitelia sa v uplynulých dňoch stretli na zasadnutí v Kapskom meste. Znečistenie v mnohých regiónoch núti túto ekonomickú inštitúciu k prehodnocovaniu projektov miestneho rozvoja.

Minulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul, že talianska Cirkev si 1. septembra, práve dnes, pripomína “Deň za ochranu stvorenia”. Stvorenie, tento “veľký Boží dar”, ako uviedol pápež, “je vystavené vážnym rizikám kvôli rozhodnutiam a životným štýlom, ktoré ho môžu zničiť. Ničenie životného prostredia znemožňuje prežitie na Zemi, najmä pre chudobných ľudí. V dialógu s kresťanmi rôznych denominácií by sme mali pristúpiť k ochrane a starostlivosti o stvorenie, bez vyčerpávania jeho zdrojov a mali by sme ich zdieľať so solidaritou.”

Predstavitelia Svetovej banky uviedli, že najmenej 25 % rozvojových projektov je ohrozených následkom klimatických zmien, spôsobených znečistením. Riaditeľ odboru životného prostredia Warren Evans ako príklad uviedol malé ostrovné štáty, kde súpajúca hladina mora a búrky negatívne vplývajú na vodné zdroje a infraštruktúru.

- dj -All the contents on this site are copyrighted ©.