2006-08-30 15:15:09

Benedictus XVI: Augustinus visar hur man söker kärlekens fullhet


Alla unga människor kan lära sig något av kyrkofadern Augustinus om hur man söker och finner sanningens och kärlekens fullhet, den enda som förmår mätta människohjärtats djupaste längtan. Det sade Benedictus XVI när han i samband med söndagens middagsbön den 27 augusti skisserade porträtt av sitt favorithelgon Augustinus, biskop i Nordafrika på 400-talet och en av västerlandets mest inflytelserika författare, och hans mor Monica. Augustinus skrifter och teologi har präglat Joseph Ratzinger och hans tankevärld alltsedan har var ung teologistudent.

-Den 27 augusti firar vi minnet av den heliga Monica och den 28 minns vi hennes son den helige Augustinus, sade påven.

-Deras vittnesbörd kan vara en stor tröst och hjälp också för familjer i vår tid. Monica föddes i Tagaste i dagens Algeriet i en kristen familj och levde på ett förebildligt sätt som hustru och mor. Hon hjälpte sin make Patricius att upptäcka skönheten i tron på Kristus och kraften i evangeliets kärlek, som förmår besegra det onda med det goda. Maken dog tidigt, varefter Monica ägnade sig med stort mod åt att uppfostra de tre barnen. Bland dem fanns Augustinus, som i början gjorde så att mamman fick lida av hans upproriska temperament. Längre fram säger Augustinus att modern födde honom två gånger. Den andra gången krävdes långa andliga födslovåndor i form av bön och tårar, men till sist kröntes det av glädjen att få se honom bli troende och ta emot dopet, och dessutom ägna sig helt och hållet åt att tjäna Kristus. också idag finns det många svårigheter i familjerelationerna, och många mammor är oroliga över att barnen ger sig in på fel väg. Monica, en klok kvinna med stark tro, uppmanar dem att inte förlora modet utan att hålla ut i uppdraget som hustrur och mödrar, och att fast förlita sig på Gud och att envetet klamra sig fast vid bönen.

-Vad gäller Augustinus var hela hans liv ett passionerat sökande efter sanningen, fortsatte Benedictus XVI. Efter en lång inre vånda fann han till sist i Kristus den yttersta och fulla meningen i sitt eget liv och i mänsklighetens historia. I sin ungdom lockades han av den jordiska skönheten och “kastade sig över den” – som han själv anförtror oss (jfr Bekännelser 10,27-38) – på ett egoistiskt och possessivt sätt och som åsamkade hans fromma mor stort lidande. Men genom en mödosam vandring och tack vare hennes förbön öppnade sig Augustinus allt mer för sanningens och kärlekens fullhet tills han omvände sig i Milano under biskopen Ambrosius’ ledning. Han är därför en förebild för sökandet efter Gud, den högsta sanningen och det högsta goda. “Först sent kom jag att älska dig – skriver han i den berömda boken Bekännelser –, du skönhet så uråldrig och så ung, sent kom jag att älska dig. Du var hos mig, men jag var inte hös dig. ... Du kallade mig, du ropade, du bröt igenom min dövhet. Du bländade mig och botade äntligen min blindhet (ibid.). Må Augustinus be för att alla de unga, som törstar efter lycka men söker den längs fel vägar och går vilse i återvändsgränder, få ett uppriktigt och djupt möte med Kristus.

-Den heliga Monica och den helige Augustinus uppmanar oss att vända oss med förtroende till Maria, vishetens säte. Åt henne anförtror vi alla kristna föräldrar. Må de som Monica följa sina barns väg med sin förebild och sina böner. Må Guds jungfrumor be för att alla unga skall följa i i Augustinus fotspår och söka sanningens och kärlekens fullhet, som är Kristus. Bara han förmår mätta människohjärtats djupaste längtan.
All the contents on this site are copyrighted ©.