2006-08-29 16:03:20

Abp Migliore: Kościół zwalcza źródła terroryzmu


Kościół katolicki wytrwale pracuje nad przezwyciężeniem terroryzmu – stwierdził abp Celestino Migliore. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ udzielił wywiadu amerykańskiej katolickiej agencji informacyjnej CNS. Wskazał, że praca Kościoła koncentruje się na określeniu zasadniczych przyczyn terroryzmu, nie tylko w wymiarze politycznym czy społecznym, lecz również wskazując na jego motywacje kulturowe, religijne czy ideologiczne. Przykładem może być choćby zaangażowanie Watykanu w poszukiwanie rozwiązań problemów migracji.

Abp Migliore jest przekonany, że cała ludzkość musi dokonać krytycznej refleksji na przyczynami, które przed pięciu laty doprowadziły do zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Narody Zjednoczone powinny przystosować się do nowej sytuacji, w której przeciwnikiem są struktury bezpaństwowe. Co prawda ONZ przygotowuje obecnie konwencję dotyczącą terroryzmu, jednak powstało na tym tle szereg nieporozumień. Dotyczą one definicji tego zjawiska, zagadnienia osób nie biorących udziału w walce oraz prawa narodów do samostanowienia – powiedział agencji CNS abp Migliore.


st/ CNS
All the contents on this site are copyrighted ©.