2006-08-10 19:05:05

Papa citirao knjigu nepoznatoga autora 'Nasljedovanje Krista'


Sveti je Otac jučer tijekom opće audijencije u Vatikanu održao katehezu o ljubavi u spisima svetoga Ivana apostola. Posebice je stavio naglasak na novost kršćanstva koje se temelji na „novoj zapovijedi“, koju nam je dao Isus. Stari Zavjet kaže: „ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“. Novi nas Zavjet potiče da ljubimo druge onako kako je Krist nas ljubio. Dakle, sam Isus postaje najuzvišeniji uzor ljubavi koji valja nasljedovati. Sveti je Otac osim toga citirao slavnu knjigu o duhovnosti naslovljenu „Nasljedovanje Krista“. Ta je knjižica stoljećima bila sigurno uporište za kršćansku duhovnost, čak je neko vrijeme nazivana „Petim Evanđeljem“. Nepoznat je njezin autor, premda se može smjestiti u samostansko okružje, možda augustinsko ili benediktinsko, između 1200. i 1300. godine. Ona je jednostavan i stvaran spis o asketskome životu, nad kojim su meditirali kako redovnici tako i laici, služila je kao kršćanski priručnik za dublju osobnu duhovnost, koji potiče na duboku meditaciju Kristova života i na njegovo nasljedovanje. „Što ti koristi znati učeno raspravljati o Presvetome Trojstvu, ako nisi ponizan, i stoga se Presvetome Trojstvu ne dopadaš? Sve je ispraznost, osim Boga ljubiti – piše u knjizi. Osvrćući se na tu knjigu Sveti je Otac kazao: „Taj zlatni tekst duhovnosti iz kasnoga srednjeg vijeka kakva je mala knjiga naslovljena „Nasljedovanje Krista“ o nasljedovanju piše: Uzvišena Kristova ljubav nas potiče da činimo velike stvari i poziva nas da uvijek želimo savršenije stvari. Ljubav želi biti visoko, i ne želi da ju niskost zadržava. Ljubav želi biti slobodna i odijeljena od svake svjetovne privrženosti… Ljubav je u stvari rođena od Boga, i ne može počivati nego u Njemu, iznad svega stvorenoga. Onaj tko ljubi leti, trči i raduje se, slobodan je, i ništa ga ne veže. Dariva sve svima i sve posjeduje u svakoj stvari, budući da nalazi odmor u Jedinome Velikom koji je iznad svega, od kojega potječe i dolazi sve dobro“. Nepoznati autor nas ipak podsjeća da „zaljubljenih u njegovo nebesko kraljevstvo, Krist nalazi veoma puno; malo ih naprotiv nalazi spremnih nositi njegov križ … Brojni slijede Isusa do dijeljenja kruha, malo ih je naprotiv koji ga slijede do ispijanja kaleža muke.“ Tko uistinu ljubi „Bogu se uvijek povjerava i nada, i onda kad ga ne osjeća blizu, jer ne živi se u ljubavi bez boli. Onaj tko nije spreman sve podnositi i biti poslušan svome Ljubljenome – piše u knjizi – nije dostojan da ga se naziva čovjekom ljubavi. Ljubav je brižljiva, iskrena i pobožna; vesela i vedra, snažna i strpljiva; vjerna i mudra; velikodušna, muževna i nesebična: jer, ako netko samoga sebe traži, ne ostaje u ljubavi; ljubav često ne poznaje mjeru u revnosti koja nadilazi svaku granicu“: Koje je moglo biti bolje tumačenje nove zapovijedi, koju je navijestio Ivan ? Molimo Oca da ju možemo živjeti tako snažno, čak ako to bilo i na nesavršen način, kako bismo njome mogli zaraziti one koje susrećemo na svome putu – kazao je Sveti Otac završavajući jučerašnju opću audijenciju.All the contents on this site are copyrighted ©.