2006-08-02 19:03:23

Preminuo nizozemski kardinal Johannes Willebrands


(02. kolovoza 2006. - RV) Jutros je u 97. godini života preminuo nizozemski kardinal Johannes Willebrands, nekadašnji predsjednik Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana, jedan od protagonista ekumenizma. Papa Benedikt XVI. ga se spomenuo u dva brzojava upućena kardinalu Adrianusu Johannesu Simonisu, nadbiskupu Utrechta i kardinalu Walteru Kasperu, predsjedniku Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Sveti je Otac, izrazivši sućut, zahvalio Gospodinu „za ovoga neumornog pastira u službi Božjega naroda i jedinstva Crkve“, koji je dao „novi polet ekumenskom dijalogu“.
Kardinal Willebrands je rođen 1909. godine u Bovenkarspelu, u Nizozemskoj. Za svećenika je zaređen u 24. godini, a studij je svršio na Papinskom sveučilištu Angelicum. Predavao je Filozofiju i bio rektor bogoslovije u Warmondu u Nizozemskoj. Veoma je brzo očitovao zanimanje za jedinstvo kršćana te je 1951. godine organizirao Katoličku konferenciju za ekumenska pitanja. Nizozemski su ga biskupi 1958. godine imenovali delegatom za ekumenska pitanja, a dvije godine poslije papa Ivan XXIII. ga je imenovao tajnikom novoosnovanoga Tajništva za jedinstvo kršćana, koje se tijekom II. vatikanskog sabora, pod vodstvom kardinala Bee, bavilo pripremanjem dokumenata o ekumenizmu, vjerskoj slobodi i odnosima s nekršćanskim religijama. Zaređen za biskupa 1964. godine, poduzima brojne inicijative kako bi ojačao dijalog između Katoličke i drugih kršćanski Crkvi, s posebnom pozornošću prema pravoslavnima, anglikancima i luteranima. Papa Pavao VI. ga je 1969. godine imenovao predsjednikom Tajništva za jedinstvo kršćana. Nadbiskupom Utrechta i primasom Nizozemske postaje 1975. godine, nastavljajući dužnost predsjednika Tajništva. Bio je predsjednik Nizozemske biskupske konferencije i vojni vikar za Nizozemsku, također i komornik Kardinalskoga zbora. Od 1989. godine je umirovljeni predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana.All the contents on this site are copyrighted ©.