2006-08-01 16:05:05

Bangkok: obraduje FIUC


„Sprawiedliwość międzynarodowa” to temat trwającego od 31 lipca do 4 sierpnia w Bangkoku 22. zgromadzenia ogólnego Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC). Do stolicy Tajlandii przybyli przedstawiciele wyższych uczelni katolickich z całego świata. Obecny jest też prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Zenon Grocholewski.

Problemy międzynarodowej sprawiedliwości analizują z punktu widzenia swoich dyscyplin specjaliści w dziedzinie filozofii, ekonomii, nauk politycznych, prawa międzynarodowego i teologii. Rozważa się obowiązki, jakie obywatele i rządy krajów bogatych mają wobec ubogich i prześladowanych w innych częściach świata. Czy winni oni zrekompensować krzywdy popełnione w przeszłości, zwłaszcza kolonialnej? Czy własnymi bogactwami mają się dzielić z innymi? Czy zobowiązani są nie tylko sami respektować podstawowe prawa człowieka, ale też gwarantować, by były one wszędzie przestrzegane? Czy rządy winny otwierać granice swych krajów dla ofiar prześladowań, udzielając im azylu? Czy są zobowiązane do interwencji humanitarnej, gdy narusza się prawa innych narodów? Czy też pomoc zagraniczna i dla uchodźców nie jest ścisłym obowiązkiem wynikającym ze sprawiedliwości, a tylko dowolnym gestem dobrej woli? Takie prowokacyjnie, a zarazem retorycznie sformułowane pytania są punktem wyjścia toczących się w Bangkoku obrad zgromadzenia ogólnego Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich.

ak/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.