2006-07-27 18:13:18

Kardinolo Sodano interviu apie Romos konferenciją


Kaip Šv. Sostas vertina trečiadienį Romoje vykusią taikai Libane skirtą konferenciją, italų dienraščiui „Il Corriere della Sera“ duotame interviu papasakojo Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano. Pasak kardinolo, nuvylė tai, kad nebuvo nieko konkretaus nuspręsta dėl karo veiksmų nutraukimo, tačiau antra vertus, pozityviai vertinamas įsipareigojimas suteikti humanitarinę pagalbą šio karo pasekmes labiausiai kenčiantiems Libano gyventojams. Dienraščio apžvalgininko paprašytas įvertinti konferenciją, kardinolas Sodano sakė: „Kaip kai kurių konferencijoje dalyvavusių ministrų, taip ir Šventojo Sosto nuomone, buvo žengta pirmyn, nors, žinoma, esama ir nusivylimo, kad nepavyko susitarti dėl paliaubų, kurių daugelis reikalavo“. Vatikano Valstybės sekretorius teigiamai vertina humanitarinį įsipareigojimą. „Šiuo klausimu,- sakė kardinolas,- konferencijos rezultatai teikia nemažai vilties. Padėtis Libane kas valandą vis dramatiškesnė. Šios milžiniškos humanitarinės krizės sprendimui reikalingas visų geros valios žmonių bendradarbiavimas. Reikia taip pat ginti Libano teritorinį integralumą, tačiau didžiausias dėmesys turi būti skiriamas žmonių gyvybės apsaugai“. Paklaustas kaip įsivaizduoja tolimesnę šio konflikto eigą, kardinolas kalbėjo: „Aš į ateitį žiūriu su viltimi. Manau, kad įsipareigojimas siekti ugnies nutraukimo greit duos rezultatų ir bus galima pradėti didžiulę humanitarinės pagalbos akciją“. Į klausimą, kiek Šventasis Sostas dalyvauja krizės sprendimo procese, Vatikano Valstybės sekretorius atsakė: „Nuo pat krizės pradžios palaikome nuolatinius ryšius su konflikte ir jo sprendime dalyvaujančių šalių kanceliarijomis. Esame dėkingi konferencijos rengėjams, kad pakvietė mus į ją stebėtojais. Pasibaigus konferencijos darbams,- tęsė kardinolas,- mane aplankė Libano premjeras Fuad Siniora, kuris yra sunitas, ir užsienio reikalų ministras, kuris yra šiitas. Abu padėkojo Šventajam Sostui už rūpinimąsi tragedijos ištikta jų šalimi ir abu palankiai komentavo faktą, jog visi konferencijos dalyviai supranta šios krizės pavojingumą ir būtinumą ją kuo greičiau išspręsti“. Galiausiai, į klausimą kaip Popiežius seka pastaruosius įvykius, kardinolas atsakė: „Labai dėmesingai ir labai susirūpinęs“. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.