2006-07-21 18:41:30

Paskelbtas raportas apie mirties bausmės vykdymą 2005 m.


Penktadienį Romoje buvo pristatytas raportas apie mirties bausmės vykdymą pasaulyje 2005 metais ir apie šią bausmę iš savo kodeksų pašalinusias valstybes. Kasmetinį raportą parengė Italijoje veikianti nevyriausybinė organizacija, kurios itališką pavadinimą pažodžiui būtų galima versti „nieks teneliečia Kaino“ arba „šalin rankas nuo Kaino“. Žinoma, čia kalbama apie pirmąjį žmogžudį Kainą, kuris nužudė savo brolį Abelį.

Penktadienį pristatyto raporto skelbiamais duomenimis, šiuo metu mirties bausmės nėra 142 pasaulio valstybių baudžiamuosiuose kodeksuose – 90 šalių mirties bausmė panaikinta visais atvejais, o 52 palikta galimybė bausti mirties bausme karo atveju. Kitose 37 valstybėse paskelbti moratoriumai mirties bausmės vykdymui. Penkios valstybės tokius moratoriumus paskelbė 2005 metais. Raportą paskelbusios nevyriausybinės organizacijos duomenimis, 2005 metais visame pasaulyje buvo įvykdyti 5 494 mirties nuosprendžiai; dauguma – Kinijoje.

Katalikų Bažnyčia savo mokyme mirties bausmę ilgą laiką toleravo, tačiau ne kaip teisingą atpildą už nusikaltėlio veiksmus, gyvybės kitam žmogui atėmimą, bet kaip visuomenės gynimosi nuo pavojingų nusikaltėlių priemonę.

Šiais laikais, kai visuomenė turi visas reikalingas priemones, kad galėtų pavojingus nusikaltėlius izoliuoti, mirties bausmė neturi prasmės. Kiekvieno žmogaus nepažeidžiama teisė į gyvybę kyla ne iš valstybės ar visuomenės, bet iš pačios žmogiškosios prigimties, o mes, tikintys, sakome - iš Dievo. Krikščionybė skelbia, jog žmogus - Dievo paveikslas. Nuodėmė gali užtemdyti šį paveikslą, bet negali jo sunaikinti. Todėl ir didžiausias nusikaltėlis nenustoja būti žmogumi ir nepraranda teisės į gyvybę. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.