2006-07-19 17:59:14

Kinijoje mirė vyskupas.


Birželio 29 dieną Kinijoje mirė buvęs Quiquiharo apaštalinės prefektūros vadovas vyskupas Paulius Guo Wenzhi. Nors jau praėjo kelios savaitės nuo laidotuvių, tačiau dėl susisiekimo su Kinijos katalikų bendruomenėmis problemų, oficialus pranešimas apie ganytojo mirtį Vatikane skelbiamas tik dabar.

Vyskupas Paulius Guo Wenzhi mirė sulaukęs 88 metų amžiaus. Pastaruosius keletą metų sunkiai sirgo. Tačiau, kaip liudija vietos katalikai, paskutiniuosius gyvenimo metus praleido kupinas optimizmo ir spinduliuojantis giedra.

Paulius Guo Wenzhi gimė 1918 metais katalikų šeimoje. Baigęs Pekino kunigų seminariją 1948 metais priėmė kunigystės šventimus. 1954 metais buvo įkalintas dėl ištikimybės Popiežiui ir Šv. Sostui. Po dešimties metų kalėjimo negalėdamas kunigauti, dirbo fabrike. Nuo 1966 metų buvo uždarytas priverstinio darbo stovykloje. Atgavęs laisvę nuo 1979 metų dirbo mokykloje anglų kalbos mokytoju. Tik 1985 metais gavo leidimą kunigauti. 1989 metais buvo konsekruotas vyskupu.

Vyskupo Pauliaus Guo Wenzhi laidotuvės vyko visiškai privačiai, nes vietos valdžia neleido tikintiesiems jose dalyvauti. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.