2006-07-19 18:01:00

Šv. Pranciškaus Ksavero gimimo 500 metų sukakties renginiai.


Nuo pirmadienio, liepos 17-osios, iki penktadienio, liepos 21-osios, Ispanijos Burgos mieste vyksta kasmetinė Misijų savaitė, šiemet skirta didžiojo misionieriaus šv. Pranciškaus Ksavero gimimo 500 metų jubiliejui. Misijų savaitę surengė Burgos universiteto teologijos fakultetas, Ispanijos vyskupų konferencijos misijų komisija, o taip pat kelios ispaniškos ir tarptautinės, vienuolių ir pasauliečių misionierių organizacijos.

Šiuo metu Ispanijoje vykstanti misijų savaitė yra vienas iš daugelio šiemet Ispanijoje ir kitose šalyse organizuotų renginių, skitų didžiojo jėzuito ir misionieriaus gimimo 500 metų sukakčiai. Pagrindinis jubiliejinis minėjimas šių metų pavasarį įvyko šventojo Pranciškaus Ksavero gimtajame Javier miestelyje, Navarros vyskupijoje. Tąkart Popiežiaus vardu iškilmėms vadovavo Benedikto XVI įgaliotas Madrido arkivyskupas kardinolas Antonio Maria Rouco Varela.

Pranciškus Ksaveras, jėzuitas, šventasis ir vienas didžiausių Bažnyčios misionierių gimė 1506 metais Ispanijos Javier miestelyje. Jis buvo vienas iš trijų pirmųjų šv. Ignaco Lojolos bendražygių ir, kartu su Ignacu, vienas iš keturių pirmųjų jėzuitų, kurie pliko labai gilius pėdsakus Bažnyčios istorijoje. Tačiau skirtingai negu šv. Ignacas Lojola, kuris iš Romos vadovavo savo įsteigtai ir greit augančiai Jėzaus draugijai, Pranciškus Ksaveras išgarsėjo misijomis.

1542 metais nuvykęs į Indiją, per pusmetį išmokęs tamilų kalbą, leidosi skelbti Evangeliją, keliaudamas iš kaimo į kaimą. Toliau Pranciškaus Ksavero kelionės nusitęsė į Indijos vandenyno salas. 1549 metais su kitais jėzuitais išplaukė į Japoniją, kur niekas dar nebuvo girdėjęs apie Gerąją Naujieną. Išsilaipinęs Kagošimos mieste pradėjo skelbti Dievo Žodį pietinėje Japonijoje. Į Indiją grįžo 1552 metais subrandinęs pasiryžimą leistis apaštalauti į Kiniją, tačiau šio sumanymo nebeįstengė įgyvendinti, nes keliaudamas į Kiniją 1552 metų gruodžio 3 dieną mirė. 1619 metais Pranciškus Ksaveras paskelbtas palaimintuoju, o dar po trejų metų - šventuoju. 1927 metais jis paskelbtas misijų globėju. O šiemet jo gimtojoje Ispanijoje, Indijoje, Japonijoje, o taip pat visame Jėzuitų ordine įvairiais renginiais pažymimos šio didžiojo misionieriaus gimimo 500-osios metinės. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.