2006-07-18 17:57:46

Kardinolas Martino apie Artimųjų Rytų krizę


Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino Vatikano radijui duotame interviu kalbėjo apie dabartinę Artimųjų Rytų krizę ir apie pavojų, kad Izraelio veiksmai Gazos ruože ir Libane gali virsti regioniniu karu.

Kaip pabrėžė popiežius Benediktas XVI sekmadienio, liepos 16-osios, Vidudienio maldoje, esama rimto pavojaus, kad karo veiksmai Artimuosiuose Rytuose gali dar labiau išsiplėsti ir jų pasekmės turėtų kelti visų pirma civiliai gyventojai. Padėtis yra be galo sudėtinga ir sunku vienprasmiškai ją interpretuoti, tačiau negalima nematyti pavojaus, gręsiančio ne tik tam vienam regionui, bet viso pasaulio taikai ir saugumui. Viena yra visiškai aišku: smurtą, vienų teroristinius išpuolius ir kitų kerštą - atsakomuosius karinius veiksmus, reikia besąlygiškai smerkti, nes ir vieni, ir kiti pažeidžia elementariausius teisės ir teisingumo principus.

Kol dabartinis konfliktas dar nevirto plataus masto karu, tarptautinė bendruomenė, o visų pirma Jungtinėse Tautos, turėtų ryžtingiau veikti. Taip pat svarbu, kad trečiosios šalys vengtų politinio ar ideologinio dabartinės situacijos interpretavimo, nestotų vienų ar kitų pusėn, nes tai tik dar labiau susilpnintų diplomatines priemones ir dar labiau apsunkintų humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams.

Kardinolas paminėjo pastarųjų dienų Jungtinių Tautų Saugumo tarybos sprendimus, paminėjo taip pat Sankt Peterburge susirinkusių Didžiojo aštuoneto lyderių pareiškimus ir taip pat Italijos premjero Prodi siūlymąsi būti tarpininku, tačiau, deja, tai tik pareiškimai, tik paliudyta gera valia. Būtų kur kas svarbiau, jei po tokių pareiškimų iš karto būtų pradėtas vykdyti konkretus veiklos planas, kuriuo būtų siekiama visų pirma apsaugoti civilius gyventojus.

Negalima užmiršti, kad dabartinė situacija provokuoja dar didesnį islamo fundamentalistų grupuočių radikalumą. Didėja grėsmė, kad į konfliktą gali būti įtraukos Sirija ir Iranas. Tai savo ruožtu ir Izraelį verstų dar labiau išplėsti karo veiksmus. Galiausiai negalime nematyti ir branduolinių ginklų panaudojimo pavojaus. Toks karo veiksmų eskalavimas galėtų turėti tragiškų pasekmių visos žmonių giminės likimui.

Šiandien labiau negu bet kada anksčiau reikia, tiesiog būtina, atkurti Jungtinių Tautų organizacijos veiksmingumą,- sakė kardinolas Martino ir priminė, kad Jungtinių Tautų Chartijos pirmame straipsnyje aiškiai pasakyta, jog visos šią organizaciją sudarančios valstybės būtent Jungtinių Tautų organizacijai davė mandatą „Palaikyti tarptautinę taiką bei saugumą ir imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių, siekiant užkirsti kelią grėsmei taikai ir ją pašalinti, sustabdyti agresijos veiksmus arba kitus taikos pažeidimus bei taikiomis priemonėmis, remiantis teisingumo ir tarptautinės teisės principais...“. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.