2006-07-14 18:05:42

Europos Vyskupų Konferencijų Taryba atliks katalikų tikybos dėstymo mokyklose situacijos tyrimą.


Romoje vyko Europos Vyskupų Konferencijų atstovų, atsakingų už tikybos dėstymą mokyklose, susitikimas. Šį susitikima-seminarą organizavo Europos Vyskupų Konferencijų Taryba kartu su Italijos Vyskupų Konferencijos katalikų tikybos dėstymo tarnyba.

Minėto susitikimo Romoje pagrindinis tikslas buvo įtraukti visų 34 Europos šalių Vyskupų Konferencijas, kad būtų bendrai skatinamas katalikų tikybos dėstymas mokyklose, pasidalinama skirtingų bažnytinių bendruomenių gera patirtimi bei pabrėžiama visų bendra atsakomybė tikybos mokymo srityje.

Susitikimo metų vyskupų konferencijų atstovai akcentavo augantį religinių bendruomenių vaidmenį kuriant naują Europą. Taip pat sudarė darbo grupę, kuri koordinuos tyrimus. Iki šių metų lapkričio mėnesio Europos Vyskupų Konferencijų atstovai, kurie yra atsakingi už tikybos dėstymą mokyklose, turės surinkti informaciją apie tikybos dėstymą jų kraštuose bei surinktą informaciją persiųsti naujai sudarytai darbo grupei. Darbo grupė savo ruo˛tu atliks lyginamąjį situacijų tyrimą. Planuojama tyrimas užbaigti 2007 metais konferencija, kurios metu bus vietinėms Bažnyčios pristatyti tyrimo rezultatai. (kl)
All the contents on this site are copyrighted ©.