2006-07-14 18:03:58

Brazilijoje vyksta patriarcho Baltramiejaus I surengtas gamtosaugos simpoziumas.


Brazilijos Manaus mieste ketvirtadienį prasidėjo Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus I iniciatyva surengtas šeštasis simpoziumas „Religija, mokslas, gamta“. Šiais simpoziumais stengiamasi atkreipti dėmesį į gamtosaugos problemas ir į krikščionišką požiūrį į gamtą, kaip Dievo žmogui duotą dovaną, kurią jis privalo saugoti ir perduoti būsimoms kartoms.

Šiemetinis simpoziumas yra skirtas Amazonės miškų svarbai viso pasaulio mastu. Drauge su patriarchu Baltramiejumi ir kitais Konstantinopolio Bažnyčios atstovais, dalyvauja taip pat Brazilijos katalikų Bažnyčios vadovai; šia proga iš Romos į Braziliją yra nuvykęs taip pat buvęs Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos primininkas kardinolas Roger Etchegaray. Dalyvauja taip pat tarptautinių gamtosaugos žinybų ir gamtos apsauga besirūpinančių nevyriausybinių organizacijos atstovai. Apie šį susitikimą kalbėjo ir popiežius Benediktas XVI praėjusios savaitės trečiadienio, liepos 5 dienos, bendrosios audiencijos metu. Šv. Tėvas palinkėjo, kad šis patriarcho Baltramiejaus organizuojamas susitikimas skatintų didesnę atsakomybę už Dievo mums duotą kūrinijos dovaną ir ugdytų žmonėse supratimą, kad žmogus nėra gamtos savininkas, bet yra Dievo įgaliotas jo sukurto pasaulio prižiūrėtojas ir sargas.

Patriarcho Baltramiejaus I rengiami tarptautiniai simpoziumai kasmet vyksta nuo 2001-ųjų. Kai 2002 metais vyko antrasis toks simpoziumas, tąkart skirtas Adrijos jūrai, prie jo prisidėjo ir popiežius Jonas Paulius II. Užbaigiant Adrijos jūros ekologinėms problemoms skirtą simpoziumą, buvo pasirašytas bendras patriarcho Baltramiejaus I ir popie˛iaus Jono Pauliaus II pareiškimas. Tiesa, ta proga neįvyko tiesioginis asmeniškas abiejų ganytojų susitikimas, o jie bendravo televizijos tiltu. Vienas kitą matydami televizijos ekranuose, patriarchas Venecijoje, o popiežius Vatikane, tą pačią akimirką pasirašė pareiškimą, kuriame buvo sakoma, jog ir katalikai, ir ortodoksai, supranta savo pareigą saugoti gamtą. Krikščionims gamta yra Dievo dovana. Dievas sukūrė pasaulį ir davė jį tvarkyti žmogui. Žmogus irgi yra kūrinys, tačiau jis vienintelis tarp visų kūrinių yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tas panašumas yra svarbiausias žmogaus asmens kilnumo pagrindas. Tačiau iš Dievo kylantis žmogaus pranašumas tarp kitų kūrinių, niekam neduoda teisės niokoti pasaulį. Dievo įsakymas valdyti žemę, kartu yra įpareigojimas tvarkyti žemės reikalus atsakingai ir teisingai. Katalikai ir ortodoksai supranta, jog ekologinė atsakomybė yra jų žmogiškos ir krikščioniškos misijos dalis. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.