2006-07-13 18:23:38

Vatikano spaudos salės pareiškimas dėl arkivyskupo Milingo


Į spaudos puslapius vėl pateko iš Zambijos kilęs arkivyskupas Emanuel Milingo, liūdnai išgarsėjęs prieš penkerius metus savo sukeltu skandalu. 2001 metais kelis mėnesius spauda rašė apie jo santuoką Moono sektoje ir vėliau apie jo atgailą ir grįžimą į katalikų Bažnyčią. Dabar, deja atrodo, prasidėjo anos nemalonios istorijos tęsinys... Pranešama, kad trečiadienį Vašingtone surengtoje spaudos konferencijoje arkivyskupas Milingo pasakęs, jog grįžta pas moterį, su kurią prieš penkerius metus jį sutuokė Moonas, o taip pat pažėręs kritikos katalikų kunigų celibatui.

Po pastarųjų pranešimų, Vatikano spaudos salė ketvirtadienį paskelbė trumpą pareiškimą, kuriame sakoma, jog Šventasis Sostas dar neturi patikrintų žinių apie arkivyskupo Milingo kelionės į Jungtines Valstijas tikslus. Tačiau,- sakoma pareiškime,- jei spaudos jam priskiriami pareiškimai pasitvirtintų, nebūtų kitos išeities kaip tik apgailestauti, žinant, ką tokiais atvejais numato bažnytinė teisė. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.