2006-07-13 17:18:15

Човешкото достойнство в центъра на папското послание за Световния ден на мира 2007


ВАТИКАНА:(13.07.2006) - "Човешката личност: сърцевина на мира" eизбраната от Бенедикт ХVІ тема за40 Световен ден на мира,който Църквата ще отбележи на1 януари 2007. Мотивитие за избора на темата обяснява разпространеното днес комюнике на Ватиканския пресцентър. “Бенедикт ХVІ изразява убеждението, че зачитането на човешкото достойнство е необходимо условие за мира”. Достойнството на човека е “печат поставен от Бог върху човека, създаден по Негов образ и подобие” и “основа за любовта към Бог и към ближния”. Само със съзнанието за “трансцедентното измерение на достойнствоно на всеки мъж и жена – продължава ватиканския документ – човешкото семейство може да поеме пътя към мира и общение с Бог”.

“Днес, може би с повече убедителност и по-ефикасни средства от миналото – се чете в комюникето – човешкото достойнство е заплашено от идеологии отдалечаващи от истината; атакувано от изкривеното използване на науката и техниката; опровергано от разпространяващия се непоследователен стил на живот”. “Идеологи, носещи печата на нихилизма или материалния или религиозния фанатизъм, които претендират отричането или налагането на предполагаеми истини за действителността, за човека и за Бог”.

От друга страна, се подчертава в нотата, “науката и техниката, най-вече биомедицината , много често, вместо да служат за общото благо на човечеството, се превръщат в средства за егоистично виждане за развитието и благосъстоянието”. Всичко това, придружено от “пропагандирането и нарастващото приемане на безпорядъчен живот и противоречащи на човешкото достойнство, отслабват сърцата и разума на хората дотам, за да се заличи желанието за порядъчно и мирно съжителство”.

Ватиканската нота припомня, че “мисията на Църквата е да провъзгласява Евангелието на Живота, централното място на човека във Всемира и Божията любов към човечеството”. ЗатоваЦърквата отговаря на съвременните предизвикателство чрез христиняската антропология, основана върху трите основни пиластъра - на достойнството, социализирането и човешкото действие - в един свят, ориентиран според Божия порядък във Всемира”. “Всяка обида срещу човека е заплаха за мира – завър ш ва ватиканската нота. Всяка заплаха за мира е обида към ист и ната за човека и Всевишния: “Човешката личност е сърцевината на мира”.All the contents on this site are copyrighted ©.