2006-07-12 17:58:53

Rugsėjo mėnesį Popiežius keliaus į Bavariją.


Rugsėjo 9 – 14 dienomis popiežius lankysis savo gimtojoje Bavarijoje. Būsimos Benedikto XVI apaštalinės kelionės datos buvo praneštos trečiadienį paskalbtame Vatikano spaudos salės pranešime, pažymint, kad tiksli kelionės programa bus paskelbta vėliau.

Rugsėjo 9 dieną popiežius iš Romos išskris į Bavarijos sostinę Miuncheną. Miunchene praleis taip pat ir visą rugsėjo 10-ąją. Rugsėjo 11 dieną aplankys Altoettingą ir savo gimtąjį Marktl am Inn miestelį. Rugsėjo 12 ir 13 dienomis Šv. Tėvas bus Regensburge. Rugsėjo 14-ąją lankysis Freisinge ir tos pačios dienos vakarą iš Miuncheno išskris atgal į Romą.

Tai bus ketvirtoji popiežiaus Benedikto XVI apaštalinė kelionė į užsienį ir antroji – į Vokietiją. O kartu tai bus jo pirmas grįžimas į savo gimtąją Bavariją po išrinkimo į Petro Sostą.

Kaip žinoma, Benediktas XVI, iki išrinkimo – Josephas Ratzingeris, Bavarijoje gimė, Bavarijoje baigė mokslus, kunigavo ir dėstė Bavarijos katalikų aukštosiose mokyklose, buvo Bavarijos sostinės Miuncheno arkivyskupas. Su Bavarija buvo susietas visas jo gyvenimas iki 1981 metų, kuomet popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakviestas į Romą užimti Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto postą.

Josephas Ratzingeris gimė 1927 metais Marktl am Inn gyvenvietėje, Passau vyskupijoje. Po vidurinės mokyklos ir trumpos karinės tarnybos paskutiniais II Pasaulinio karo metais, stojo į kunigų seminariją ir studijavo filosofiją ir teologiją Miuncheno bei Freisingo katalikiškuose fakultetuose. 1951 metų birželio 29 dieną, tai yra per Petrines prieš 55 metus, kartu su lig šiol Bavarijoje gyvenančiu savo broliu Georgu, priėmė kunigystės šventimu. Nuo 1959 iki 1969 metų dėstė dogminę ir fundamentinę teologiją Freisinge, Bonoje, Tiubingene. Nuo 1969 metų buvo dogminės teologijos profesorius Regensburgo universitete. 1977 metais paskirtas Miuncheno ir Freisingo arkivyskupu. Tai pačiais metais popiežius Pauliaus VI suteikė arkivyskupui Ratzingeriui kardinolo titulą. Tačiau jau 1981 metais, paklusęs popie˛ius Jonas Paulius II sprendimui, kardinolas Ratzingeris paliko savo gimtąją Bavariją ir atvyko Bažnyčiai tarnauti Romoje.

Apie savo atsisveikinimą su Bavarija, pernai duotame interviu Benediktas XVI kalbėjo: Mano buvo šiek tiek sunku, nes nuo pat mano vyskupavimo Miunchene pradžios, nuo pat iškilmingo konsekravimo vyskupu Miuncheno katedroje, jaučiausi įpareigotas, tarsi susituokęs su ta vyskupija. Apie tai labai atvirai pasikalbėjau su Jonu Pauliumi II Tėvu. Jis man buvo tikrai tėviškas, davė man laiko apsispręsti ir galiausiai mane įtikino, nes tokia buvo Dievo valia“. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.