2006-07-06 18:32:18

Tarse vyko Šv. Pauliui skirtas simpoziumas.


Baigėsi praeitą sekmadienį Tarso mieste prasidėjęs dešimtasis simpoziumas apie šv. Paulių. Mokslininkų susitikimo tema buvo: „Paulius nuo Tarso iki Antiochijos - archeologija, istorija ir religija“. Susitikimuose buvo svarstomos šios temos: „Pauliaus santykis su Izraeliu“, „Kodėl Paulius naudoja Raštus“, „Išmintingumo ir kvailumo principai kai kuriuose Viduramžių dvasiniuose parengimuose“.

Uždarymo ceremonija vyko netoli Antiochijos miesto, šv. Petro grotoje, Silpio kalne, kurią krikščioniškoji tradicija laiko pirmąja katedra Pasaulyje. Ceremonijoje, kurioje buvo skaitomos ištraukos iš Apaštalų Darbų, Evangelijų bei giedamos arabiškos ir turkiškos giesmės, dalyvavo civilinės ir bažnytinės valdžios, kaip antai savivaldybės ir prefektūros atstovai, stačiatikių Bažnyčios metrapolitas Paul Yazigi, vyskupas Joseph Anis Abi Aad, Apaštališkais nuncijus, arkivyskupas Antonio Lucibello ir vikaras monsinjoras Luigi Padovese. Jie laimino duoną, skirtą namų ligoniams bei vandenį trykštantį iš grotos. Vainikuodamas visų išreikštą mintį apie taikų sugyvenimą ir supratimą monsinjoras Padovese sakė, kad “norint dialoguoti svarbu pažinti kitų vertybes, gerbti kitų tapatybę, tarpusavyje dalintis džiaugsmą ir skausmą“. Užbaigiant manifestaciją, visas miestas buvo pakviestas gedėti dėl kunigo Andrea Santoro mirties, kuris buvo nužudytas šių metų vasario 5 dieną Trabzone, ir džiaugsmingai švęsti šv. Petro šventę, turkiškai vadinama „bayram“, taip skatinant broliškumo jausmą, užuojautą ir raginant neatsakyti blogiu į blogį. (vs)
All the contents on this site are copyrighted ©.