2006-07-06 18:30:33

Penktasis pasaulio šeimų susitikimas Velensijoje


Ispanijos Valensijos mieste jau kelias dienas vyksta penktasis pasaulio šeimų susitikimas, į kurio baigiamuosius renginius atvyks ir popiežius Benediktas XVI. Pagrindinis šeimų susitikimo renginys – teologinis ir pastoracinis kongresas svarsto įvarius tikėjimo perdavimo iš kartos į kartą aspektus ir šeimai čia tenkantį svarbiausią vaidmenį. Lygiagrečiai vyksta ir du šeimoms skirtą teologinį ir pastoracinį kongresą papildantys renginiai – senelių kongresas ir vaikų kongresas. Vaikų kongrese, skirtame jaunuoliams tarp 16 ir 25 metų amžiaus, kalbama apie pasirengimą atsakingam suaugusiųjų gyvenimui, apie integravimąsi į brandų gyvenimą visuomenėje, apie pasirengimą santuokai. Senelių kongrese kalbama apie šiandien dažną senų žmonių sukauptos gyvenimo patirties nepanaudojimo problemą ir su tuo susijusį pagyvenusių žmonių izoliavimą bei jų vienatvę; apie senelių turimą didžiulį auklėjamąjį ir tradicinių vertybių perdavimo potencialą.

Šiuo metu Valensijoje vykstančiuose renginiuose dalyvauja apie penkis tūkstančius žmonių. Dauguma jų – tai katalikiškų šeimų atstovai iš viso pasaulio. Į Valensijoje vykstančius renginius taip pat atvykę šeimų sielovada besirūpinantys kunigai, vietinių Bažnyčių ganytojai, tarp jų – daugiau kaip trys dešimtys kardinolų. Valensijoje vykstančiuose penktojo pasaulio šeimų susitikimo renginiuose dalyvauja taip pat pagrindinių katalikiškų judėjimų – fokoliarų, neokatechumenų, Arkos bendruomenių, Šv. Egidijaus bendruomenės ir kitų atstovai.

Liepos 4 – 7 dienomis vykstančio teologinio ir pastoracinio kongreso programoje – platus spektras temų susijusių bendrai su dabartine šeimų padėtimi ir su šeimų sielovada bei su specifine šio penktojo susitikimo tema, tai yra su šeimos vaidmeniu perduodant tikėjimą jaunajai kartai. Kalbama apie socialinius, demografinius, edukacinius, teisinius, ekonominius, bioetinius šeimos gyvenimo ir pašaukimo šiuolaikiniame pasaulyje aspektus.

Kongreso pradžioje pasisakęs Italijos Bolonijos arkivyskupas kardinolas Carlo Cafarra palietė kai kuriose Europos šalyse, o pastaruoju metu taip pat ir Ispanijoje, kur vyksta šeimų susitikimas, tradicinės santuokos sampratos nuvertinimo problemą. Šeimos teisių suteikimas tos pačios lyties žmonių poroms, paprastai pristatomas kaip pasaulietinės visuomenės laimėjimas, yra ne kas kita kaip neteisingo visuomenės pasaulietiškumo suvokimo pasekmė. Jei iš šeimą grindžiančių pamatinių vertybių pašalinsime naujos gyvybės pradėjimą ir savo vaikų auklėjimą, jei atmesime visas vertybes, glūdinčias žmogaus prigimtyje ir patvirtintas mūsų kultūrinės tradicijos bei krikščioniško moralinio mokymo, kas liks? Tokiu atveju šeima bus ne kas kita kaip „egoizmų kontraktas“,- kalbėjo kardinolas.

Valensijoje vykstantis teologinis ir pastoracinis kongresas bei lygiagrečiai vykstantys senelių ir vaikų kongresai užsibaigs penktadienį, o šeštadienį ir sekmadienį pasaulio šeimų susitikime dalyvaus ir popiežius Benediktas XVI. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.