2006-07-05 13:46:43

Artėja Valensijoje vyksiantis pasaulio šeimų susitikimas. Šia proga suteikiami visuotiniai atlaidai.


Artėja liepos pradžioje Ispanijos Valensijos mieste vyksiantis Penktasis pasaulio šeimų susitikimas, kurio paskutiniuose renginiuose liepos 8 – 9 dienomis dalyvaus taip pat ir popiežius Benediktas XVI.

Šių, kas treji metai rengiamų pasaulinių susitikimų tradiciją įvedė popiežius Jonas Paulius II. 1994 metai buvo paskelbti Tarptautiniais šeimos metais. Būtent kaip vienas šeimos metų renginių 1994-ųjų spalio 8 ir 9 dienomis Romoje buvo surengtas viso pasaulio katalikų šeimų atstovų susitikimas su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Po to kas treji metai buvo surengti dar trys tokie pasauliniai susitikimai – antrasis 1997 metais Brazilijos Rio de Janeire, 2000-aiaisi šventaisiais metais trečiasis pasaulinis šeimų susitikimas vėl buvo surengtas Romoje, o 2003 metais ketvirtasis – Filipinų sostinėje Maniloje.

Valensijoje vyksiančio Penktojo pasaulio šeimų susitikimo programa susideda iš maldos susitikimų, bendravimo ir šventiškų agapių, tačiau patys svarbiausi momentai, panašiai kaip ir ankstesniuose susitikimuose, bus du – pastoracinis kongresas, kuris vyks liepos 4 – 7 dienomis, ir baigiamieji susitikimai su popiežiumi liepos 8 ir 9 dienomis. Tam tikra naujovė, lyginant su ankstesniais tokiais susitikimais, bus šiemetiniame susitikime numatyti tam tikri ekumeniniai momentai – susitikime kartu su katalikais dalyvaus ortodoksų ir protestantų šeimų atstovai, programoje numatyta keletas ekumeninių maldos susitikimų.

Ko tikimasi iš šio susitikimo? Į šį klausimą Vatikano dienraščiui Osservatore Romano duotame interviu bandė atsakyti Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas kardinolas Alfonso Lopez Trujillo. Visų pirma siekiama,- sakė kardinolas,- kad šeima būtų tvirtesnė, kad iš jos į aplinką spinduliuotų autentiškas žmoniškumas. Ir tai nėra kova dėl tariamų Bažnyčios politinių interesų ar įtakos visuomenei. Priešingai – tai kova už žmogų, nes jei šeima taps tuščiu, nieko nereiškiančiu terminu, tai lygiai tokio paties tuštumo ir bereikšmiškumo pavojus grės ir žmogaus asmens sampratai. Kardinolas priminė popiežiaus Jono Pauliaus II kalboje, sakytoje iš Jungtinių Tautų organizacijos tribūnos 1995 metais panaudotą terminą „įtikinėjimo gramatika“. Kalbėdama apie šeimą Bažnyčia turi tik šį vienintelį veikimo būdą – įtikinėjimą. Negalime būti nei netolerantiški, nei nelankstūs, bet turime principingai vadovautis Dievo meilės logika.

Valensijoje liepos pradžioje vyksiančio pasaulio šeimų susitikimo proga, popiežiaus Benedikto XVI sprendimu, suteikiami visuotiniai atlaidai įprastinėmis sąlygomis, tai yra, visuotiniams atlaidams gauti reikia būti susitaikiusiam su Dievu Atgailos sakramentu, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencijomis. Vatikane paskelbtame dekrete nurodyta, kad visuotinius atlaidus gali pelnyti visi Valensijoje vyksiančio šeimų susitikimo dalyviai, o taip pat ir tie, kas savo namuose drauge su visa šeima kalbės Tėve Mūsų, Tikėjimo išpažinimą ir, vienydamiesi su Valensijos susitikimo dalyviais, melsis už šeimų gerovę. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.