2006-07-04 16:58:53

На срещата на религиозните лидери в Москва кард. Пупар изрази безпокойство от ориентацията на някои политически системи и от кризата на ценностите


МОСКВА: (4.07.2006) - Задачата на религиите е да подкрепят един "мирен и по-справедлив световен ред. Тези думи на Папата, казани в навечерието на световната среща на религиозните водачи в Москва, повтори тази сутрин ръководителя на ватиканската делегация, кардинал Валтер Каспер, председател на Папския съвет за християнското единение. На срещата присъстват повече от 200 делегати от 40 страни: християни, мюсюлмани, евреи, будисти и от други деноминации. Руските политически власти очакват от религиозната среща различни мнения по актуални въпроси и проблеми, като международния тероризъм, предвид срещата на Г-8 в Санкт Петербург от 15 до 17 юли. Отсъства Далай Лама, но особено внимание се дава на равина на Израел. В посланието си Московският патриарх Алексий ІІ ясно подчерта, че "многовековната история на Русия показва, че хора от различни религии могат да живеят заедно". От работата на срещата се очаква заключителна декларация, която ще бъде предадена на правителствевните ръководители на индустриализиравините страни.

Измежду обсъжданите теми е сътрудничеството между религиозните и държавни власти. На тази тема бе изказването на кардинал Пол Пупар, председател на Папския съвет за култура. "Тук сме за да споделим "общите безпокойства" и утвърдим "общите действия за обновен диалог между култури и религии в служба на човечеството". “Искаме да засилим диалога между религиите, но също и с гражданските и политическите власти, всеки със съзнанието за собствените отговорности – посочи ватиканския представител - свързани с “нарастващия феномен на глобализацията”. Това включва зачитане на религиозната свобода, като основно човешко право. Той изрази безпокойството за относно “ориентацията на някои политически системи, които дават приоритет на икономическата власт, в ущърб на справедливостта и солидарността”, както и на “кризата на ценностите, която се разширява върху световното население и особено сред младежите, поставяйки сериозни въпроси за бъдещето на човечеството”. “Светият Престол – заключи кардинал Пупар – загрижен за модерните изисквания на светската власт с всички нейни религизони и светски компоненти, потвърждава желанието и възможностите на религиите да дадат своя принос в изграждането на по-справедливо и хармонично общество и отговорят на предивзикателствата на социалното разделение, давайки идеал на младежите и смисъл в техния живот и история”.
All the contents on this site are copyrighted ©.