2006-07-03 16:21:44

Sekmadienio vidudienio malda su Benediktu XVI


Popiežius Benediktas XVI sekmadienio vidudienio maldoje pasveikino Valensijoje prasidėjusio V Pasaulio šeimų susitikimo dalyvius. Pirmasis susitikimas įvyko Romoje 1994 metais, kuriuos Jungtinių tautų organizacija buvo paskelbusi Tarptautiniais šeimos metais. Tuomet Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius II į visas pasaulio šeimas kreipėsi specialiu šeimoms skirtu laišku. Po pirmojo šeimų susitikimo sekė kiti Rio de Žaneire 1997 metais, Romoje 2000 metais Šeimų jubiliejaus proga ir Maniloje 2004 metais. Į pastarąjį susitikimą šviesios atminties popiežius Jonas Paulius II jau nebegalėjo nuvykti, bet nusiuntė savo žinią. Sekmadienio vidudienio susitikime Benediktas XVI pažymėjo, jog svarbu, kad šeimos ir šiandien išgirstų įsidėmėtiną Jono Pauliaus II raginimą šeimoms apaštališkoje egzhortacijoje „Familiaris consortio: „Šeima, būki kuo esi!“

Valensijoje Ispanijoje prasidėjusio susitikimo tema primena šeimų pareigą perduoti tikėjimą. Popiežius vidudienio maldos dalyviams sakė, kad būsimos jo kelionės į Valensiją šūkis irgi primena šią pareigą, „Šeima, išgyvenk ir perduok tikėjimą!“ Suaugusiųjų tikėjimo gaivinimas yra tapęs vienu iš svarbiausių uždavinių sekuliarizuotose bendruomenėse. Kita vertus, vaikų rengimas sakramentams irgi suteikia progą tėvams priartėti prie Bažnyčios ir kur kas giliau išgyventi Evangelijos grožį ir tiesą. Šeima juk yra gyvas organizmas, kuriame reiškiasi dalijimasis malonėmis. Svarbu, kad niekada nenutiltų Dievo Žodis, kuris palaiko gyvą tikėjimo liepsną, - kalbėjo Benediktas XVI sekmadienio vidudienio maldos kalboje. Priminsime, jog Šv. Tėvas į Valensiją išvyksta šį šeštadienį.

Ypatingą dėmesį sekmadienio susitikime su maldininkais popiežius skyrė Irakui ir Šventajai Žemei, kur pastaruoju metu vėl paaštrėjo situacija. Reikia teisingumo, rimto ir patikimo įsipareigojimo taikai, kurio, deja, nesimato, - kalbėjo Šventasis Tėvas, griežtai smerkdamas aklo smurto žudynes iš vienos pusės ir iš kitos – grasinimus dar labiau pagilinti dramatiškai išaugusią krizę. Šv. Tėvas visus kvietė vieningai melstis, kad Viešpats Dievas apšviestų širdis ir kad niekas nevengtų pareigos sukurti taikų sambūvį, vadovaujantis supratimu, jog kiekvienas žmogus, kokiai tautai bepriklausytų, yra brolis.

Kitoje kalboje jau po „Viešpaties Angelo“ maldos Šventasis Tėvas pasveikino pirmadienį Maskvoje prasidėjusio religijų vadovų susitikimą, kurį surengė Rusijos tarpreliginė taryba. Šiame susitikime taip pat dalyvauja katalikų Bažnyčios delegacija. Popiežius įsakmiai pasveikino Aleksijų II ir visus dalyvius susitikimo, kurį pavadino svarbiu. Reikšmingas daugelio pasaulio religijų atstovų susitikimas liudija bendrą troškimą skatinti skirtingų kultūrų dialogą ir sukurti teisingesnę ir taikingesnę pasaulio tvarką, - kalbėjo Šventasis Tėvas Benediktas XVI per sekmadienio susitikimą su viso pasaulio maldininkais. Popiežius ir juos pasveikino skirtingomis kalbomis bei visus palaimino. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.