2006-06-23 16:25:38

Папата към епископите от Балтийските републики: бъдете смели защитници на живота и семейството в секуларизиращото се общество


ВАТИКАНА: ( 23.06.2006 ) - Семейството и младежите трябва да бъдат въведени във вярата, за да не бъдат замемени старите рани на комунизма с новите съблазни на секуларизма. Това е основната задача, която Папата посочи на епископите от Литва, Латвия и Естония, които провеждат във Ватикана своята канонична визита ad limina. В преходния период между старото и новото на трите Балтийски републики, които през 1991 сложиха край на съветското господство, а от миналат година са членки на ЕС, Папата конкретизира "опасностите" за новите демокрации: "слабите семейни връзки", " язвата на аборта", "демографската криза", трудовата несигурност":

"Едно модерно общество, което не се базира на автентичните човешки ценности е обречено на тиранията на несигурността и объркването. Затова всяка църковна общност е призвана чрез своята собствена вяра и благодат да бъде ориентир и мост в диалога с обществото в което живее".

Особено внимание Бенедикт ХVІ обърна на пасторалната дейност, която трябва да бъде "внимателна" към новия манталитет на секуларизма, но също така и към "старите навици от тъжната зима на преследванията":

"Докато все още вашите народи носят следи от незарасналите рани от комунизма , нараства влиянието на секуларизма, който превъзняса миражите на консумизма и превръща човека в мярка на самия себе си. Всичко това прави още по-трудна вашата пасторална дейност, но без да губите надежда, неуморно продължавайте да известявате Евангелието на Христос сред хората от всяка епоха и култура".










All the contents on this site are copyrighted ©.