2006-06-22 17:43:05

Ternyák Csaba érsek olasz nyelvű interjút adott a Vatikáni Rádiónak


Ternyák Csaba érsek, a Papi Kongregáció titkára olasz nyelvű interjút adott a Vatikáni Rádiónak a papi megszentelődés Világnapjáról, amelyet június 23-án, Jézus szíve ünnepén tartanak.
Az első kérdés: mi a jelentősége ennek a világnapnak?
1995-ben a Szentatya, II. János Pál pápa elfogadta a Papi Kongregáció erre vonatkozó javaslatát és a világnap dátumául június 23-át, Jézus szíve ünnepét jelölte meg. Azóta tehát ezen a napon, vagy más fontos, a helyi szokásoknak jobban megfelelő időpontban tartják meg a papok megszentelődésének világnapját. A megszentelődésre nemcsak a papok részéről nagy az igény, hanem a hívek részéről is, akik úgy tekintenek a papra, mint barátra és Isten emberére. Ezért tehát a keresztény közösség imádkozik annak a megszentelődéséért, aki mint alter Christus – egy másik Krisztus – arra hivatott, hogy az életszentség mintaképe és mestere legyen. Ezen a napon a hívek általában a hivatásokért is imádkoznak, kérve az Urat, hogy küldjön munkásokat aratásába.
Mi a témája az idei Világnapnak?
Ebben az évben a Papi Kongregáció az elmélkedés témájául XVI. Benedeknek a nagycsütörtöki krizmaszentelési misén elhangzott homíliáját választotta. A kongregáció megküldte a szöveget minden püspöknek és e-mailen 10 ezer papnak, akik szerepelnek a kongregáció honlapjának címlistáján: www.clerus.org. Ez alkalmat ad tehát arra, hogy különböző nyelveken ismertté váljon ez a homília, amelynek témája Jézus tanítványaihoz intézett szavai: „Barátaimnak mondalak titeket.”
Mit jelent a barátság a papok életében?
„A papi életben a barátság három szinten van jelen: Istennel, a paptestvérekkel és a hívekkel. Alapvető szerepe van az Istennel való barátságnak, amint az Ábrahám életében történt, akit Isten barátjának nevezett. Jézus az övéinek azt mondja, barátaim vagytok, nem pedig szolgák. Nem rejt el előlük semmit, hanem kinyilvánítja nekik az Atya dolgait, mert az igazi barátok között nincsenek titkok. … Fontos mindezek mellett a papok egymás közötti barátsága, az, hogy megosztják egymással örömeiket és gondjaikat, amelyek az apostoli szolgálat vagy az emberi kapcsolatok terén felmerülnek. A papok közötti őszinte barátság nagy lelki támaszt jelent a cölibátus harmonikus megélésében is. A lelkipásztori szolgálat során is születnek barátságok a hívekkel, mert a pap Jézus példája nyomán nyitott és elfogadó mindenki iránt és mindig készséges arra, hogy elvezesse híveit az Istennel való életre.
All the contents on this site are copyrighted ©.