2006-06-20 09:58:39

Urunk Testének és Vérének ünnepe a Szentföldön


Jeruzsálemben Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön, június 15-én ülték meg Urunk Szent Testének és Vérének ünnepét. A város szívében fekvő Feltámadás bazilikában az ünnepi szentmisét Michel Sabbah jeruzsálemi római katolikus pátriárka koadjútor érseke, Fouad Twal mutatta be a Feltámadás bazilikában. A főpásztorral együtt misézett 30 különböző nemzetiségű pap, akik részben a szentföldi ferences kusztódiához vagy más szerzetesrendekhez tartoznak, részben pedig egyházmegyés papok. Az Úrnapi ünnep már előző nap megkezdődött a vesperás eléneklésével. Éjféltől kezdődően Pierbattista Pizzaballa ferences kusztosz vezette az szertartást a Szent Üdvözítő ferences közösség és zarándokok részvételével. Mellette, a közelben az éjszaka során örmény és görög szerzetesek is ünnepelték Úrnapját.
Csütörtökön a reggeli dicséret nyitotta meg a szertartások sorát, amelybe zarándokok sokasága is bekapcsolódott. Ezt az imát a Feltámadás bazilikában évszázadok óta latinul gregorián dallamon éneklik. Az ugyancsak latin szentmisén az olvasmányok és a hívek könyörgései különböző nyelveken hangzottak, a felajánlási körmenet során pedig a résztvevő helybeli hívek és a világ különböző részeiből érkezett zarándokok vitték az oltárhoz adományaikat. A szentmisét követő Úrnapi körmenet a bazilika belsejében zajlott le ősi szertartás szerint. Háromszor megkerülték az üres sírt és a gazdagon díszített baldachin alatt a püspök a magasba emelte a szentségtartót, miközben a hívek Aquinói Szent Tamásnak a dicsőséges test előtt hódoló Pange lingua himnuszát énekelték. A körmenetet vezető Fouad Twal püspök végül a Szentségtartót a sír kövére helyezte és a Mária Magdolna kápolnához vonult, ahol a hívek térdepelve fogadták a jeruzsálemi úrnapi körmenet lezáró szentségi áldást.All the contents on this site are copyrighted ©.