2006-06-19 16:31:11

"Az Oltáriszentség az életet, a halált legyőző szeretet forrását jelenti a keresztény közösség számára" - mondta XVI. Benedek pápa


Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében a Szentatya utalt rá, hogy ezen a napon ünneplik Olaszországban és más országokban Úrnapját, amelyről Rómában már csütörtökön megemlékeztek az általa vezetett városi körmenettel. Corpus Domini az Oltáriszentség, Krisztus Teste és Vére szentségének fennkölt és nyilvános ünnepe. Az Utolsó Vacsorán megalapított misztériumot, amelyre minden évben Nagycsütörtökön emlékezünk, ezen a napon mindenkinek felmutatjuk, az egész egyházi közösség buzgó hittel és ájtatos imádattal veszi körül az Oltáriszentséget.
Az Eucharisztia az egyház „kincse”, az az értékes örökség, amelyet az Úr reánk hagyott. Az Egyház ezért a legnagyobb gonddal őrzi az Oltáriszentséget, azt minden nap ünnepli a szentmisén, imádja a templomokban és kápolnákban, szétosztja a betegek között, és útravalóként adja azoknak, akik az utolsó útra indulnak.
Ennek a megkereszteltek számára fenntartott kincsnek a hatósugara nem korlátozódik az egyházra: az Eucharisztia maga Jézus, aki a „világnak adja magát”. Minden időkben és minden helyen Jézus találkozni kíván az emberrel, és el kívánja hozni számára az isteni életet. Ezen túl, az Eucharisztiának kozmikus vonatkozása is van: a kenyér és a bor Krisztus Testévé és Vérévé való átváltoztatása kezdete annak a folyamatnak, amely magát a teremtményt istenivé teszi, divinizálja. Ez a magyarázata annak, hogy Úrnap ünnepén hagyománnyá vált az Oltáriszentséggel végzett körmenet, amely nagy jelentőséggel bír. Amikor az Eucharisztiát végig visszük az utcákon, a tereken, a mennyből alászállott Kenyeret mindennapi életünk részévé akarjuk tenni. Azt akarjuk, hogy Jézus velünk együtt haladjon, ott éljen, ahol mi élünk, hogy világunk, létünk váljon az ő templomává. A keresztény közösség ezen az ünnepnapon azt hirdeti, hogy számára az Oltáriszentség jelent mindent: az életet, a halált legyőző szeretet forrását. A Krisztussal való szeretetközösségből,
az Oltáriszentségből fakad az a szeretet, amely átalakítja létünket és mindnyájunk előrehaladását támogatja a mennyei haza felé.
Mária, az „Eucharisztia Asszonya”, mint ahogy őt II. János Pál pápa nevezte Ecclesia de Eucharistia c. enciklikájában. Imádkozzunk a Szűzanyához, hogy minden keresztény elmélyítse az eucharisztikus misztériumba vetett hitét, hogy állandó szeretetközösségben éljen Jézussal és erről értékes tanúságot tegyen – mondta végül XVI. Benedek pápa az Úrangyala elimádkozása előtt.
A Mária ima elimádkozása után a Pápa emlékeztetett rá, hogy az ENSZ kezdeményezésére, kedden, június 20-án tartjuk a Menekültek Világnapját. Ez a nap fel kívánja hívni a nemzetközi közösség figyelmét azoknak az életkörülményeire, akiket az erőszak súlyos formái arra kényszerítenek, hogy elmeneküljenek hazájukból. Ezek a testvéreink más országokban keresnek menedéket, és az a remény élteti őket, hogy majd visszatérhetnek hazájukba, de legalább is vendégszeretetben részesülnek ott, ahol menedéket keresnek. A Pápa imáiról és a Szentszék állandó gondoskodásáról biztosította a menekülteket, miközben annak a reményének adott hangot, hogy tiszteletben tartják jogaikat. Arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy fordítson gondot a menekültek szükségleteinek kielégítésére.

A Szentatya ezután franciául, angolul, németül, spanyolul és portugálul köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő zarándokcsoportokat. A lengyel híveket arra kérte, hogy imádkozzanak a papi illetve szerzetesi hivatást választó fiatalokért. Imáik nyomán növekedjen a fiatalok hite és bizalma, hogy bátran és lelkesen válaszolhassanak az isteni hívásra. Az Evangéliumi Jó Hírnek mindig szüksége van örömteli tanúságtevőkre.
A Pápa végül az olasz zarándokok között köszöntötte a Szent Péter téren felsorakozott 127 Ferrari versenyautó vezetőjét, az ún. „Easy rider Vatican meeting” résztvevőit, akik motorzúgással és autókürttel üdvözölték a Szentatyát. Maurizio Zini, az Easy rider világszövetség elnöke így nyilatkozott: „Örülünk, hogy a Szentatya minden évben megtisztel bennünket köszöntésével. Minden nap az egyház tanítását visszük el a világba, és ez a találkozó is egy alkalom, hogy tanúskodjunk róla”.
All the contents on this site are copyrighted ©.