2006-06-14 15:30:13

Бенедикт ХVІ: Римската и Цариградската църкви посестрими


Кръвната връзка между апостолите Петър и Андрей, евангелизатори на гръцките народи, и днес след две хиляди години е знак за братското отношение между “Римската и Цариградската църкви. Това подчерта Бенедикт ХVІ на генералната аудиенция. Тя се проведе на площад Св.Петър в присъствието на повече от 30 хил. верни и поклонници от цял свят, а в края Папата отправи призива да участват в процесията на празника Тяло и Кръв Христови, която на 15 юни ще премине прец централните римски улици.

RealAudioMP3 “Римската и Цариградската Църкви са наистина сестри помежду си”. Тази “кръвна връзка между Симон Петър и Андрей отриваме в евангелските откъси на Матей и Йоан, като узнаваме, че в първия момент Адрей е бил последовател на Йоан Кръстителя. Апостол Андрей е и първият от учениците, призован от Исус да Го следва” , каза в началото Бенедикт XVI .

“За да преподтвърди тази връзка между двамата Христови последователи – допълни Папата – през 1964 год., моят предшественик Павел VI върна светите реликви на Апостол Андрей на православния Метрополит на гр. Патра, съхранявани до тогава във Ватиканската Базилика. Според традицията, в гръцкия град Патра, Апостолът е бил разпнат на кръстта.”
“Евангелските текстове – уточни Негово Светейшество – споменават името на Андрей главно в три отделни епизоди. Първият случай е, когато в Галилей, Исус преумножава хлябовете. Вторият е свързан с Йерусалим , когато Божият Син възвестява, че от величествените стени на Храма няма да остане нито един камък и Андрей е един от тримата учиници, които задават въпроса: “кажи ни кога ще бъде това?”, на който в отговор Христос повелява на Апостолите да са внимателни и прозорливи за знаменията на времената. От казаното тогава – изтъкна Папата – долавяме поучението, че не бива да се страхуваме да запитваме Исус за онова, което ни вълнува, но в същото време трябва да сме готови да приемаме всяко насърчение и покана, отправени от Него”.
“Третият древен момент, в който Апостол Андрей е конкретно споменат в евангелски откъс е, малко преди Христовото Страдание, когато за празника Пасха в Йерусалим рлистигат група гърци и се срещат с Христос. За превода им се грижат двамата Апостоли Андрей и Филип. На тях и посредством тях, Божият Син възвестява за братята и сестрите гърци, че “е дошъл часът, когато Син Човечески ще се прослави и че ако житното зърно падне в земята е не умре остава само, ако ли умре, принася много плод”. “Тези думи – допълни Светият Отец – означават, че кръстната смърт на Исус ще допринесе голям плод, ще бъде във възкресението, хляб за света, светлина да народите и културите.”
Акцентирайки факта, че докато св. Петър провежда своята универсална мисия, Андрей е Апостол в “света на гърците” , Негово Светейшество подчерта, че в паралелния им живот, двамата Христови Апостили са като истински братя, връзка ясно отразена и в двете църковни общности. Папата приключи катехистичното размишление за днешната генерална аудиенция, с по задълбочен анализ на значението, което Кръстта има за християни. Съществува – каза Бенедикт XVI – една дълбока духовност, в чиито измерения кръстът не се разпознава само като средство на мъчение, а преди всичко и най-вече като път за уподобяване на Изкупителя, на падналото на земята и умряло зърно. Само от Кръстта – приключи Папата – и нашите страдания приемат ново значение и се изпълват със изкупителния смисъл на самата спасителна мисия Христова”.
Ред. Кр. Кемалова


All the contents on this site are copyrighted ©.