2006-06-09 16:07:52

Hogyan válhat emberibbé a munka világa földünkön? – Renato Martino bíboros megnyitotta Argentínában a szociális hetet


A munka világának igazán emberibbé tételéhez egy új szolidaritás megteremtésére van szükség a világ dolgozói között - állapította meg Renato Martino bíboros, a Iustitia et Pax Pápai Bizottság elnöke az argentin Mar del Platában, ahol június 10-én előadásával megnyitotta az argentin püspöki kar által meghirdetett szociális hetet, melynek témája: "A munkára való képzés mint a jövő eszköze".
A vatikáni dikasztérium vezető bíborosa szerint a világ ma három részből áll: az elsőt a gazdag országok alkotják, amelyeknek ugyanakkor szembe kell nézniük a szegénységből kiemelkedő országok konkurenciájával, különösen az ázsiai földrészen. A második csoport a felemelkedő országoké, amelyek nagyon erős fejlődési ritmusban robbannak be a világ színterére, magukkal hozva az ebből adódó ellentmondásokat is. Végül a harmadik kategóriába tartoznak a legszegényebb országok, amelyek még nem emelkedtek ki a nyomorból és az alulfejlettségből. Nem alakulhat ki a munka világának igazán emberi arculata anélkül, hogy e három csoport dolgozói ne találnák meg az új szolidaritás útját - jelentette ki Martino bíboros.
A vatikáni főpásztor ismételten hangsúlyozta, hogy az egyház szociális tanítása értelmében az igazi gazdagság a munkában rejlik, az emberi képességekben, az emberek intelligenciájában és kreativitásában. Ezért tehát óva intett a munka eltárgyiasításának veszélyeitől, amelyek még a mai fejlett társadalmakban is fenyegetnek. Martino bíboros nem csupán a fekete munkára, a gyermekek dolgoztatására, az alulfizetett és kizsákmányolt munkaerőre utalt, mely formák még a gazdag országoknak is jelen vannak, hanem azok új változataira is, amelyek sokkal árnyaltabban jelentkeznek. Ilyenek a munka-kizsákmányolás új formái, a túlzott munka, a karrier-munka, melyek sokszor az egyének számára ugyanannyira fontos és emberi dimenzióktól veszik el a teret, vagy például a túlságosan rugalmasan végzett munka, amely megnehezíti vagy egyenesen lehetetlenné teszi a családi életet.
A Iustitia et Pax Pápai tanács elnöke szerint, ha az ember elidegenedett, amikor fölcseréli a célokat és az eszközöket, akkor a munka jelenlegi világában, mely inkább a minőségre és nem a mennyiségre összpontosít, is előadódhatnak az elidegenedés jelei. Ez attól függ, hogy egy valóban szolidáris közösségben való részvétel nő-e, vagy pedig az elszigeteltség fokozódik egy olyan összetett kapcsolatrendszerben, amelyet az elkeseredett versengés és a kölcsönös elidegenedés határoz meg.
Renato Martino bíboros az argentin püspöki kar által meghirdetett szociális hét megnyitása előtt pénteken beszédet mondott a Buenos Airesi Katolikus Egyetemen. Ebben bemutatta a munkára és annak méltóságára vonatkozó keresztény üzenetet, ahogyan az az egyház szociális tanításának kompendiumából kiderül, melyet az általa vezetett vatikáni dikasztérium 2004. októberében tett közzé.All the contents on this site are copyrighted ©.