2006-06-08 10:44:13

Нов ватикански документ в защита на семейството


“Никога както досега естествената институция на брака и на семейството не е била жертва на толкова силни атаки. Радикални течения са източник на нови модели на семейства”. Това е цитат от документа “Семейство и човешко възпроизводство” представен от Папския съвет за семейството. В някои случаи – предупреждава ватиканското ведомство – законът “легализира форми на съюз, които отслабват брака и семейството”. В други случаи, чрез морала се търси оправдание за някои био-медицински практики, разделящи в съпружеския съюз”.

Изходна точка в документа е главния принцип: само семейството, основано върху брака, е подходящото място за отговорната прокреация. Следователно, Църквата е призвана да “предлага християнската мисъл за отговорната и семейна прокреация на всички хора”. В настоящия културен най-сериозните заплахи са две: “човекът е зачеван само като един индивид; научните и техническите манипулации са “предверие за достигането до човек направен от човека”. Ако човекът си присвои властта да фабрикува човек – предупреждава Папският съвет – се разпалва една неизбежна тенденция към самоунищожението. Индивидуалистичните подтици и абортът, където се явява ясно затъмняването на всяко позоваване на Бог, представляват другите заплахи. “Грешките на мъжа и на жената по отношение на живота – уточнява ватиканското ведомство – са преди всичко грешки, които засягат тяхната връзка с Бог”. Затова, християнската мисъл за човека трябва да лети “с крилата на разума и на откровението” към все по-дълбокото разбиране на неговата тайна. Посоченият път е този на новата евангелизация, преминаваща през човека и семейството. И в този път семейството, “първата литургична клетка”, има една фундаментална задача: “да засилва връзката между поколенията”, “да съхранява традицията на една общност”.


“Целта на документа е да припомни богатството на доктрината на Църквата, отваряща всички пасторални переспективи и се види, като част от нейната цялост - коментира кард. Лопес Трухильо, председател на Папския съвет за семейството - защото семейството основано върху брака има две задачи: то е мястото на една цялостна, взаимна любов с пълното самодарение. Тази цялост е централна, защото е едно изключително дарение, тя е едно вярно дарение, едно стабилно във времето дарение, чак до смъртта... Едно дарение отворено за живота. Семейството е мястото на една цялостна прокреация, то не е само зачеването или само раждането, а е една съвкупност от християнското и човешкото възпитание. Човекът не е продукт, подчерта кард.Трухильо, не е ефект на техниката, на науката, на посредничеството заместващо отговорността, величието на човешкия акт на любовта. В така нареченото хетерогенно оплождане няма онази любов, няма онзи съюз, няма самодарението. То е една замяна чрез всички познати етапи, които никак не са лесни за жената. Следователно в това дарение липсва човешката любов, срещата на тялото и на душата в една само плът. Документът изследва първо някои познати аспекти на семейството, че семейството е истинското място на любовта и на това дарение, както повтаря Папата в енцикликата Deus caritas est . Чрез съединителната любов, чрез допълването между половете, например обсъждаме темата за демографията. В посланието до нашето ведомство, каза накрая кард.Трухильо, Папата ни припомни че преминаваме в различните континенти, но особено в Европа, една демографска зима. Затова съпрузите трябва да бъдат насърчавани да не се страхуват от живота, а да имат пълно доверие в Божието провидение, в Бог на любовта, в Бог който обогатява семейното огнище с един нов живот”.All the contents on this site are copyrighted ©.