2006-06-07 16:53:01

Приматът на Първоапостола Петър – основа за църковно единение и екуменизъм


На тази тема, днес Светият Отец посвети обичайната генерална аудиенция, която даде за над 50 хиляди поклонници от Италия и извън пределите й, събрали се на площада пред Ватиканската Базилика.

RealAudioMP3 “ Симон Петра ще бъде скалистата основа, върху която ще се гради Църквата. Той ще притежава “ключовете” за Царството небесно, за да “ отваря ” и “ затваря ” за достойни и недостойни. Пак той св. Петър ще “връзва” и “развързва”, ще позволява или не всичко що е нужно и полезно за видимото тяло Христово, каквото е Църквата. Това е смисъла на трите метафори – каза Папата – които Христос формулира при срещата си с учениците в Кисарея Филипова.

От свидетелството на евангелиста Матей за изреченото от Спасителя , долавяме предимството, първенството, примата, който сам Исус дава на първоапостола Петър, за което откриваме слова и след великото възкресение на Божия Син.

“Ще бъде Първоапостолът този, който ще свидетелства, явилият се Възкръснал Изкупител и Спасител. Това – каза Папата – откриваме в Светото Евангелие на Лука, който откъс предава случилото се след връщането на учениците в Йерусалим и преди Сам Исус да застане пред тях , и Възкръснал от мъртвите да ги поздрави с думите: “Мир вам”.

Свети Петър – допълни Папата – напълно осъзнава своето специално място в спасителната мисия на Христа. Пак той е този, който от името на последователите на Исус , се старае да премахне недоразуменията и да бъде обединителният отговор на зададения към Апостолите въпрос от Учителя: “да не искате и вие да си отидете?”.

“Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. Ти си Христос – Синът на Живия Бог” – каза Симон Петър. “ Това доказва – подчерта Бенедикт XVI – че служенето, поверено на Петър от Исус е да утвърждава братята във вярата, да гради да подържа и гарантира единението на апостолите с Христа Исуса, да бъде той , обединителната връзка между учениците , и в лоното на Христовата Църква. Това първостепенно място, каквото е светипетровият примат – допълни Папата – бележи и продължителността във времето, т.е. първенство, което продължава и ще продължава с пасхалните събития ” – както отразяват Деянията на Апостолите”.

“Църквата – определи към края Негово Светейшество – която се ражда от пасхалното възпоменание, служено в Евхаристията, съдържа в своята сърцевина поверената на св. Петър мисия, която е един от незаменимите елементи, градивни в християнското общение и единение. Да се молим – каза в края Папата – Приматът на Първоапостола, в неговия желан от Господа първоначален, истински смисъл и значение, да е все по-добре разбиран и приеман от братята и сестрите, които все още не са изцяло единени с нас”.

С тези думи от катехистичното размишление за седмичната генерална аудиенция, посветена на фигурата на Свети Петър, Бенедикт XVI отново подчерта силната нужда днес , от междуцърковни отношения и екуменически диалог, които блага заемат първостепенно място в неговото папство.

Аудиенцията приключи както винаги с поздрави към групите поклонници и Апостолически Благослов.

Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.