2006-06-05 16:19:15

XVI. Benedek pápa június 3-án kinevezte a Vatikáni Városállam Biztonsági Szolgálatának és Polgári Védelmének új igazgatóját Domenico Gianni személyében


Az új igazgató Camillo Cibin helyébe lép, aki 59 éven át fejtette ki tevékenységét a vatikáni biztonsági szolgálatban. A távoli 1947-ben kezdte meg munkáját és már a II. vatikáni zsinat idején vezető állást töltött be. Egyik legfontosabb tevékenysége volt a II. János Pál pápa védelmét szolgáló biztonsági berendezések működésének állandó felülvizsgálata. A Szentatya mellett volt az 1981. május 13-i merénylet pillanatában is. II. János Pál pápát követte minden külföldi és olaszországi apostoli látogatására, valamint az Aosta-völgyi nyaralásokra is. XVI. Benedek pápa péteri szolgálata megkezdésekor, mint ismeretes, a Szentszék minden szervének vezetőit, így Camillo Cibin igazgatót is egy évi időtartamra megerősítette tisztségében.
Domenico Gianni 1962-ben született, nős, két gyermek apja, pedagógiai diplomával rendelkezik. 1999-ben II. János Pál pápa a Vatikáni Városállam Csendőrségének helyettes felügyelőjévé nevezte ki. Az azóta eltelt időszakban több megbízatást látott el a vatikáni biztonsági szerveken belül, többek között a Tűzoltóságnál is. A vatikáni Kormányzóság Biztonsági Tanácsának is titkára. Már fiatal korától kezdve tevékenyen részt vesz egyházi és önkéntes mozgalmakban, a Szent Szív ifjúsági közösség egyik alapítója.
A Vatikáni Csendőrség története és felépítése
2002. február elsején lépett életbe az a törvény, amellyel a Vatikáni Városállam Pápai Bizottsága, megőrizve a biztonsági szervezet korábbi felépítését és szerepét, nevét Vatikáni Városállam Csendőrségi Testületére - változtatta meg.
A Pápai Csendőrség Testületét 1816. július 14-én VII. Piusz pápa alapította meg, majd 1971-ben VI. Pál pápa feloszlatta a többi vatikáni katonai testülettel együtt, hogy még világosabban kitűnjön az Apostoli Szentszék evangéliumi küldetése, amelyet a II. vatikáni zsinat jelölt meg útmutatásaiban. VI. Pál pápa egyben úgy rendelkezett, hogy a csendőrség munkáját egy „különleges Hivatal” folytassa. Ez főleg a Vatikáni Városállam által kibocsátott törvények, rendszabályok és rendelkezések megtartásának felügyeletét, az autóforgalom lebonyolítását jelentette.
II. János Pál pápa 2002. július 16-án hozott törvényt a Vatikáni Városállam Kormányzását illetően, és létrehozta többek között a Biztonsági Szolgálat és Polgári Védelem Igazgatóságát, amelyhez a Csendőrségi Testület és a Tűzoltósági Testület tartozik. Az érvényes rendelkezések szerint a következő feladatokat látja el: a közbiztonság és rend fenntartása, rendőri feladatok ellátása, közöttük a Vatikán és az Olasz állam közötti határ biztosítása, a bűnözés megelőzése illetve a bűncselekmények büntetése.
Ma a vatikáni csendőrségnek 130 tagja van. Az elmúlt évek során a Csendőrségi Testület mindig nagylelkűen végezte el a rábízott feladatokat és a Svájci Gárdával együtt óvta a Pápa személyes biztonságát.
A testület tagjai elkísérik a Pápát nemzetközi, olaszországi és Rómában tett látogatásaira, valamint Castel Gandolfói tartózkodása során is állandóan jelen vannak.
Történelmi visszapillantás
XV. Benedek pápa 1916-ban érmet veretett a Pápai Csendőrség alapításának centenáriuma alkalmából. A történészek megítélése szerint a csendőrség, egyenlő mértékben a Svájci Gárdával – alapvetően fontos intézmény az egyház történetében, mivel tagjai részt vettek a lepantói ütközetben is és közülük a későbbiek során is többen életüket adták a Pápáért, hűen eskütételükhöz.
Az évszázadok során a testületet több ízben feloszlatták, majd újra megalapították, de több Pápa alapvetően fontosnak tartotta, hogy biztonsága ne függjön idegen hatalmaktól. Az 1929-es lateráni egyezmény értelmében a pápai csendőrség feladata, hogy az egész Vatikáni Városállam területét megvédje, ügyeljen a belső rendj és biztonság fölött. Ugyancsak említésre méltó tény, hogy a Pápa halálát követő Sedes Vacans idején a csendőrség a konklávé marsalljának rendelkezésére áll, az új Pápa megválasztása lebonyolításának zavartalan biztosítására.All the contents on this site are copyrighted ©.