2006-06-05 16:11:37

Петдесетница – общение в любовта, по-силно от човешките деления .


RealAudioMP3 Това Папа Бенедикт XVI акцентира вчера за празника, възпоменаващ изливането на Св e тия Дух – Утешител и двигателна сила в живота и мисията на Христовата Църква. След вълнуващата среща в надвечерието с църковните движения и новите общности, в неделя, на площада пред Ватиканската Базилика отново се събраха верни и поклонници, за да изживеят заедно радостта от Божия дар, какъвто е Духа на доброто, на справедливостта и мира.

“Възгордяването и егоизмът на човека – каза Папата са причина за разединяване и хаос в отреденото от Всевишния единение. Възгордяването и егоизмът издигат преградни стени, препятствия, омраза и насилие, а Светият Дух неотрализира тези отрицателни и пагубни за човека чувства. Светият Дух е светлина, която преобразява сърцата и ги прави способни да говорят различни непознати на тях езици. Светият Дух гради обединителните мостове на любовта и свързва Земята с Небето. Светият Дух е Любов”.

Над 100 хиляди разноцветни знамена се вееха на площада св. Петър и толкова човешки сърца пулсираха с един и същ ритъм, превръщайки се във видим знак на онова християнско общение, което не цели да дели, а обединява мислите, стремежите и делата на Христовите последователи, “които – каза Папата – както Апостолите при Тайната Вечеря , получават обещанието от Спасителя, че ще изпрати върху им Духа на Утешението. Не се отдалечавайте от Йерусалим – повелява Исус на учениците Си. Останете заедно, докато не се изпълни обещаното от Отца, са думите Христови ” – изтъкна Бенедикт XVI и допълни:

“Това е Божият завет за всяка християнска общност. Това е ефикасната програмирана мисия, която се осъществява посредством конкретно изпълнявания поверен от Исус дълг. Господ – подчерта Негово Светейшество – очаква нашето сътрудничество, но преди всеки наш отговор е нужен Неговия Дух, който животвори. Зародишът на нашето съществуване и дела е положен в тишината на премъдростта и благоразумието Божие”. Цитирайки пасажи от първата Мойсеева книга – Битие за случилото се при съграждането на вивилонската кула със собствените ръце, Папата подчерта:

“За разлика от тогава, днес Божият народ не разграничава раси и култури, не полага граници, не дели пространства и времена. Това е – каза към края Папата – тайната на Петдесетница, когато Светият Дух със своя животворящ лъч осветлява душата на човека, откровявайки Разпнатия и Възкръснал Исус, и сочейки пътя, по който ние , християните бихме могли да бъдем подобни на Него, за да сме отражение и средство на любовта, излъчваща се Пресветата Троица – приключи Бенедикт XVI с цитат от първата му енциклика – Deus caritas est – Бог е Любов.

“Вторият Ватикански Събор свидетелства – подчерта Папата по време на словото, предшестващо неделната молитва Царице Небесна – че Светият Дух придружава Христовата Църква по пътя към истината. Светият Дух обединява за общение и служба. Светият Дух излива йерарихически и харизматични дарове , с които цели 2 хиляди години краси и обогатява даровете на Църквата. Едни от тях са – акцентира Бенедикт XVI – движенията и църковните общности, които имах вчера радостта да срещна тук, формирали /както ги наричаше Папа Йоан Павел ІІ / – многобройното единствено движение, обединено от Светия Дух, една жива река, преминаваща пред човешката история, напоявана с благодатта на Бога, за да бъде тя плодотворна, красива, справедлива и миролюбива” – приключи Папата , след което даде Апостолически Благослов.

Ред. Кр. КемаловаAll the contents on this site are copyrighted ©.