2006-06-03 15:35:44

Позицията на Светия Престол за иранската ядрена криза


"Светият Престол, както винаги, подкрепя всяка инициатива на открит и констурктивен диалог", се казва в декларация на ватиканския говорител Наваро Валс. "Настоящите трудности могат и трябва да бъдат продоляни по дипломатически път - продължава декларацията - като бъдат използвани всички дипломатически средства". "Особено е необходимо, посредством доверителни контакти, да бъдат премахнати ония елементи, които обективно възпрепятстват взаимното доверие, без да бъде пропуснат нито един знак за добра воля от едната или от другата страна, зачитайки чувствителността на всяка държава". "По такъв начин - завършва ватиканската декларация - могат да бъдат направени стъпки към взаимното сближаване".All the contents on this site are copyrighted ©.