2006-06-02 18:51:40

Az imádság, az emberi és teológiai képzés és a közösségépítés szerepére irányította XVI. Benedek pápa az Egyházi Pápai Akadémia, a Szentszék diplomata képző főiskolája növendékeinek figyelmét


XVI. Benedek pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta az Egyházi Pápai Akadémia elnökét Justo Mullor Garcia c. érseket, az elöljárókat és a növendékeket, összesen 40 személyt. Az Akadémia olyan felsőoktatási intézmény, amely olyan papokat képez, akik a Szentszék diplomáciai testületéhez tartoznak és az Apostoli Nunciatúrákon vagy a vatikáni államtitkárságon teljesítenek szolgálatot.
A Szentatya örömmel köszöntötte vendégeit és hangsúlyozta, hogy nagy figyelemmel kíséri az Akadémia életét, ahol nagy igyekezettel és odaadással készülnek arra a sajátságos papi feladatra, amelyet a Szentszék szolgálata jelent. Fontos küldetés ez, mert az a célja, hogy tolmácsolja Péter utódának figyelmét a helyi egyházak és az egész világ nemzetei iránt.
A Pápa három szempontra irányította a növendékek figyelmét: azaz az imádság, az emberi és teológiai képzés és a közösségépítés szerepére.
A küldetésre való felkészülés megkívánja, hogy imádkozó közösséget alkossanak, hogy egész életük az Istennel való kapcsolatból táplálkozzon. A napi szentmise áldozat legyen mostani és jövőben végzett tevékenységük forrása és gyökere, amikor majd különböző országokban szolgálják a Szentszéket. Munkájuk olyan mértékben lesz eredményes, amilyen mértékben megpróbálnak Krisztus tanúi lenni. „Legyetek tehát a szeretet evangéliumának hirdetői, amely képes arra, hogy megújítsa a szíveket és emberibbé tegye a társadalmi együttélést. Az Apostoli Szentszék szolgálatában végzett tevékenységetek csak akkor lesz értékes, ha hűek maradtok hivatásotokhoz”.
A Pápa ezután az emberi és a teológiai képzés szerepére mutatott rá. Ma különösen fonton, hogy a szükséges teológiai és doktrinális képzés mellett alapos műveltséggel rendelkezzenek, amint azzal is meg kell ismerkedniük, hogy milyen irányelvek vezetik a Szentszék tevékenységét egyházi és nemzetközi szinten.
A Szentatya végül a közösség építésre hívta fel az Akadémia növendékeinek figyelmét. A különböző országokból származó növendékek számára az a lehetőség, hogy Rómában élnek, értékes alkalmat jelent az egység és a közösség szellemének kialakítására. A helyi egyházaknál végzendő szolgálatuk során kapcsolatba kerülnek olyan népekkel, amelyek a sajátjuktól sokszor nagyon eltérő kultúrához tartoznak. Minden helyzetben legyenek képesek arra, hogy megértsék, szeressék és támogassák az ottani keresztény közösségeket és szolgálják Péter egységre hívó kegyelmi adományait. Ezért tehát tanulmányaik idejét töltsék az igazi papi testvériség szellemében, hogy kialakuljon bennük a közösség és egység iránti lelkipásztori érzékenység és legyen nyitott a szívük és elméjük az egyház egyetemessége felé. A Szentatya végül a Szűz Mária iránti gyermeki tiszteletre buzdította az Akadémia növendékeit, Mária oltalmával növekedjenek a Krisztus és egyháza iránti szeretetben, az életszentségben.
A kihallgatás elején Justo Mullor Garcia érsek, az Egyházi Pápai Akadémia elnöke köszöntötte a Pápát. A főpásztor emlékeztetett rá, hogy a fennállása első 5 évét kivéve az Akadémia immár 300 éve működik a Róma belvárosában, a Pantheon közelében lévő ősi Severoli Palotában. Az eltelt három évszázad alatt 2000 növendéket készített fel diplomáciai hivatására, soraikból 5 pápa került ki. Az Akadémia jelenlegi hallgatóiról az elnök azt mondta, hogy 4 földrész 20 országából származnak és világosan érzik e három évszázados intézmény fontosságát és valamennyien tisztában vannak leendő diplomáciai küldetésük pasztorális jellegével. Itt emlékeztetünk rá, hogy a pápai diplomatákat képző Akadémiának van egy magyar növendékei is: Forró József Esztergom-Budapest-i pap.
All the contents on this site are copyrighted ©.