2006-06-02 15:55:14

Католическите журналисти - мостове на разбирателство между Църквата и общественото мнение


“Неуморни разпространители на Евангелието” и “строители на мостове на разбирателство и комуникация между църковния живот и обществоното мнение”. Това са двете важни задачи, които Папа Бенедикт ХVІ повери на представителите на католическите медии към Епископската Конференция в Италия: ежедневника Avvenire , телевизионния канал Sat 2000 , радиото In Blu и информационната агенция Sir . Заедно с тях на аудиенцията присъства и председателят на Конференцията и викарий на Римския диоцез, кардинал Камило Руини. Към всички тях Папата отправи призива да подкрепят и защитават автентичните ценности и бъдат “главни действащи лица в такава комуникация, която е в служба на съвременния човек”.

За да подчертае комплексния смисъл на тяхната всекидневна работа, Бенедикт ХVІ направи “кратък размисъл за отношението между вяра и култура”: “Както добре знаете, европейската култура се е формирала през вековете чрез приноса на християнството. От епохата на Просвещението Западната култура започва да се отдалечава от своите христиняски основи с нарастваща скорост”. Бенедикт ХVІ подкрепи това с конкретни факти: “разпадането на семейството и брака, атентатите срещу човешкия живот и неговото достойнство, намаляване на вярата и нарастване на субективизма”, чиито последствия са “секуларизирането на общественото мнение”.

“Въпреки това – подчерта Папата – в различни части на Европа съществуват форми на християнска култура, които се утвърждават или които отново изпъкват със нарастващ устрем. Особено католическата вяра, съществено присъстваща в живота на италианския народ, както и знаците за обновена виталност, които са видими за всички”.

Оттук и конкретните препоръки на Папата към комуникаторите, вдъхновяващи се от Евангелието: “да поддържат и насърчават големите традиционни форми на християнство у италианския народ”, както и “нарастващия нов християнски опит”, като спомагат за утвърждаването му с ясното съзнание за ролята която може да има в италианската общност и култура. Задено с това да не бъдат “абстрактни или чисто интелектуални в своята работа”, а да бъдат по-скоро внимателни към конкретните проблеми и нужди на вярващите със съзнанието, че “ християнската вяра е открита към всички истинско, благородно, справедливо и чисто, присъстващо в културата на народите”.

“Неуморно изграждайте мостове на разбирателство и комуникация между църковния опит и общественото мнение. По този начин ще бъдете главни действащи лица в една комуникация, приятелка на съвременния човек”.All the contents on this site are copyrighted ©.